Afbeelding
Indrukwekkend

Nieuw toelatingsbeleid 4-jarigen basisonderwijs Amstelveen en Ouderkerk van start

22 september 2023 om 13:08 Overig Deel je nieuws

De besturen van de basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel zijn definitief overgestapt opeen nieuw en gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Voor alle kinderen die vanaf 1september 2020 geboren zijn, geldt dit toelatingsbeleid.Hiermee is gegarandeerd dat alle kinderen onder gelijke omstandigheden een eerlijke en gelijke kans hebbenom op een basisschool van hun voorkeur te komen. Om te zorgen dat kinderen in hun buurt naar basisschoolkunnen, heeft elk kind voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen.Op de 23 basisscholen van vijf schoolbesturen - Amstelwijs, Onderwijsgroep Amstelland, Geert Groote,School of Understanding en IBS Elif N-H - verloopt het aanmelden en toewijzen van de plaatsen op dezelfdewijze.

Brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’
Eind september 2023 ontvangen ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ samen met een aanmeldformulier. Vanaf heden kunnen deze kinderen worden aangemeld. Ouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toezegging waaruit blijkt dat hen een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren op de school van hun eerste voorkeur.

Aanmelden, plaatsen en inschrijving
Ouders kunnen elke school in Amstelveen en Ouderkerk kiezen. Aanmelden voor de basisschool kan door eenaanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Op dit aanmeldformulier geven zij involgorde van voorkeur meerdere scholen op.Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verlooptop deze drieëntwintig basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd.Er is plaatsgarantie voor een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft. Zijn er meer aanmeldingendan plaatsen, dan worden de kinderen met voorrang eerst geplaatst. Kinderen die in Ouderkerk aan de Amstelwonen, hebben op de drie scholen in hun woonplaats een plaatsgarantie.Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaatswordt aangeboden.Als ouders daarna aan de school kenbaar maken dat zij van deze plaats gebruikmaken, zijn zij zeker van deplaats waar hun kind op het vierde jaar naar school gaat.

Meer informatie
Op de website van de gezamenlijke schoolbesturen www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl en website van elke school staat meer informatie over het toelatingsbeleid en kan een aanmeldformulier worden gedownload.

Op de website van de gemeente Amstelveen: www.amstelveen.nl/basisonderwijs staat een overzicht van alle basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Na invoeren van een woonadres worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond inclusief de voorrangsscholen die bij dit adreshoren.

Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en helpdesk terecht.De helpdesk is bereikbaar per e-mail: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie