Afbeelding
Foto: Shutterstock

Wat is het PMO en wat zijn de voordelen?

30 augustus 2021 om 11:59 Partnercontent

Wat is PMO?

Voor ieder bedrijf zijn gezonde medewerkers onmisbaar om het werkzame leven draaiende te houden en ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Echter is niet alleen de werksituatie van invloed op de algehele gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Naast het werk zijn er meerdere situaties in het dagelijks leven te bedenken die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van een werknemer. Denk aan activiteiten in het privéleven, waaronder het beoefenen van sport, de voeding, het gebruik van genotsmiddelen en het slaappatroon. Een fitte, vitale werknemer die goed in zijn of haar vel zit zal vanzelfsprekend goede werkprestaties neerzetten en zal over het algemeen weinig ziek zijn, wat het bedrijf ten goede komt. De PMO afkorting staat bekend als het Preventief Medisch Onderzoek, waarbij de persoonlijke situatie van de werknemer in kaart gebracht wordt, er vervolgens meer inzicht komt en met eventuele hulp de gezondheid en het welbevinden van de werknemer verbeterd kan worden.

Wat houdt het PMO in? Wat is er bij het PMO qua tests inbegrepen?

Tijdens het preventief medisch onderzoek wordt er , alvorens er lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd, door de betreffende werknemer een vragenlijst ingevuld. Hierbij kan hij of zij vragen verwachten over de gezondheid, ziekten in de familie, slaapkwaliteit, levensstijl en klachten van de luchtwegen en huid. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over fysieke belasting en werk met gebruik van beeldschermen, en of er sprake is van stress. Ten slotte worden er ook vragen behandeld over sociale situaties en veiligheid op het werk.

Er is de keuze uit een standaard of uitgebreid PMO onderzoek. Afhankelijk van je werksituatie wordt besloten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Bij elk PMO onderzoek wordt standaard lengte, gewicht, bloeddruk en polsslag gemeten, krijgt de werknemer een ogentest en wordt de urine nagekeken. Daarnaast wordt ook het vetpercentage gemeten en vindt er een adviesgesprek plaats met de arts, waarbij ook de vragenlijst besproken wordt. Wanneer er uitgebreider onderzoek nodig is, bijvoorbeeld bij fysiek belastende beroepen, worden er aanvullende tests uitgevoerd, waaronder een hartfilmpje, bloedonderzoek of longfunctietest.

Waarom zou je het PMO laten uitvoeren?

Naast dat een PMO voor de werknemer vrijblijvend is en de kosten voor rekening van de werkgever zijn, kunnen er meer voordelen verbonden zijn aan het PMO voor een werknemer. Ten eerste krijg je na het onderzoek een rapport en advies mee en heb je inzicht in je eigen actuele gezondheidstoestand. Het onderzoek kan geruststellend werken wanneer blijkt dat je goede testuitslagen hebt. Daarnaast is geheimhouding van je gegevens gegarandeerd. De arts heeft een beroepsgeheim, dat betekent dat alles wat met de arts besproken wordt, tussen jou en de arts blijft.

Het PMO heeft betekenis in preventie van ziekte en verzuim

Ook voor bedrijven zijn er voordelen verbonden aan het laten uitvoeren van het PMO. Zo kunnen eventuele aandoeningen bij medewerkers in een vroegtijdige fase worden opgespoord, waarbij verergering van de aandoening en ziekteverzuim vaak wordt voorkomen. Ook krijgen medewerkers een advies mee voor voeding, levensstijl en lichaamsbeweging, waarbij zij gestimuleerd worden nog gezonder te gaan leven. Een gezonde levensstijl zorgt op termijn voor minder verzuim en energieke werknemers, wat in het voordeel van het bedrijf werkt.

In hoeverre is het PMO van betekenis voor werkgevers?

Wanneer je als werkgever een PMO aanbiedt voor je medewerkers, zal dat zeker gewaardeerd worden. Je laat blijken dat je je bewust bent van het feit dat een bedrijf het beste presteert, wanneer het personeel gezond en fit is, en blijft. Ook toon je betrokkenheid bij de gezondheid en het welzijn van je werknemers en motiveer je hen door een gezonde levensstijl te blijven voortzetten. Ben je op zoek naar een PMO voor je personeel? Bij HR navigator kan je alle medische onderzoeken vergelijken en een offerte aanvragen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie