"Wat voor 150 mensen op landelijk niveau (min of meer) werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs voor 15 lokale volksvertegenwoordigers."
"Wat voor 150 mensen op landelijk niveau (min of meer) werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs voor 15 lokale volksvertegenwoordigers." Joop Touw/BDU

Column Anders kijken, meer zien (80): ‘Nieuw’ is het toverwoord

26 januari 2024 om 09:00 Politiek Tips van de redactie

OUDER-AMSTEL Er zijn dingen die u ziet en er zijn dingen die u niet ziet. Ook wat we niet zien, brengt ons kennis, mits we maar opletten. Zo kon Sherlock Holmes in 1892 in het verhaal Silver Blaze de mysterieuze verdwijning van een renpaard én de moord op de trainer ervan oplossen. De Scotland Yard detective vroeg hem: ‘Is er nog iets anders waar u mij op attent wilt maken?’ Holmes antwoordde: ‘Op het opmerkelijke incident van de hond midden in de nacht.’ Detective: ‘Maar de hond deed niks gedurende de nacht.’ Holmes: ‘Dat is precies het opmerkelijke incident.’ Want dan moet de diefstal gepleegd zijn door iemand met wie de hond bekend was’.

TWEEDE KAMERTJE SPELEN

Wat evident is wordt maar al te dikwijls niet opgemerkt. Er wordt overheen gelezen of de bewijsvoering wordt genegeerd. Dit type blinde vlekken spelen zeker ook in de politiek. Zo wordt er bij coalitievorming vaak gestuurd op “de helft plus1”. Zodat er een coalitie en een oppositie ontstaat en de coalitie haar programma kan uitvoeren. Over het hoofd wordt gezien dat de andere 49 procent ook interessante ideeën en programmapunten heeft. En bovendien bestuurlijk talent. Het huidige model zet aan tot het zoeken van tegenstellingen; zeker als men ook nog eens besluit in de Raad tweede kamertje te gaan spelen zonder over de benodigde vaardigheden of debatcultuur te beschikken.     

SAMEN AAN HET STUUR

Wat voor 150 mensen op landelijk niveau (min of meer) werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs voor 15 lokale volksvertegenwoordigers. Zo is het lokaal (nog) veel minder duidelijk waar partijen precies voor staan. Bovendien kennen lokale politici elkaar van de supermarkt, lagere school en de sportclub. En soms zelfs van elkaars liefdesleven. Met deze achtergrond wordt het wel heel erg onnatuurlijk om elkaar in de Raad plotseling formalistisch te bejegenen. Dan komt de systeem wereld wel heel erg haaks op de leefwereld te staan. Dit wringt en werkt vervreemdend, zeker voor wie niet vertrouwd is met dit type rituelen.   

KIEZEN VOOR WERKELIJK ‘NIEUW’

Zou het voor onze gemeenschap niet veel sterker zijn om samen op te trekken en een programma te bouwen op basis van de wensen en verlangens van alle politiek betrokkenen. Om dan vervolgens expliciet te maken uit wiens programma bepaalde programmapunten zijn opgenomen. En zou het niet nog vernieuwender zijn om alle bestuurlijke kwaliteit in onze gemeenschap te benutten, ook los van iemands partijlidmaatschap. Dan stuur je niet alleen op de meerderheid, maar op de volledige bevolking. Met elkaar bouwen we aan Ouder-Amstel! Zo ontkom je aan de onvruchtbare wij/zij dynamiek die anders ontstaat en nu te vaak het beeld bepaald. De minderheid heeft immers evenveel recht op democratie. 

Rob Fijlstra

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie