Het is belangrijk dat inwoners weten hoe en op welk moment zij kunnen participeren binnen projecten van de gemeente.
Het is belangrijk dat inwoners weten hoe en op welk moment zij kunnen participeren binnen projecten van de gemeente. Archief

D66 dient initiatief participatieverordening in

12 februari 2024 om 12:41 Politiek

OUDER-AMSTEL Als inwoners iets willen bespreken met de raad, kunnen zij natuurlijk inspreken bij de commissievergaderingen en/of de raadsleden benaderen. Maar als je als gemeente de inwoners en andere betrokkenen meer wil betrekken bij het opstellen en uitvoeren van allerlei beleid, dan is het belangrijk dat inwoners weten hoe en op welk moment zij kunnen participeren. Het is dan ook nodig dat er meer duidelijkheid komt over de verschillende manieren waarop participatie kan plaatsvinden, hoe de participatie wordt uitgevoerd en wat er met de resultaten van de participatie wordt gedaan.

Veel gemeenten hebben het wetsvoorstel “Versterking participatie op decentraal niveau” al in een lokale verordening opgenomen, maar in Ouder-Amstel is dat, ondanks verschillende verzoeken van diverse partijen, nog niet gebeurd. Ook de Omgevingswet legt veel meer nadruk op participatie dan voorheen. Daarom heeft D66 het voortouw genomen en een verordening opgesteld waarin de regels staan waar alle betrokkenen, inclusief de gemeente, zich aan moeten houden. Die wordt in maart dit jaar behandeld in de commissie en de raad.

De belangrijkste nieuwe vorm van participatie is het zogenaamde uitdaagrecht: inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen kunnen de gemeente verzoeken of zij de feitelijke uitvoering van gemeentelijke taken kunnen overnemen als zij denken die taak beter en/of goedkoper te kunnen uitvoeren. Ook zijn in de initiatief verordening hoofdstukken over maatschappelijke initiatieven en burgerinitiatieven opgenomen. Voor het burgerinitiatief hadden we in onze gemeente al een verordening; die is nu opgenomen in de nieuwe verordening.

D66 hoopt dat de andere partijen de verordening zullen steunen en dat ze gezamenlijk kunnen werken aan een sterke betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie