VVD en OAA willen eerst participatie over de keuze voor een IKC

Politiek Deel je nieuws

Het College van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een verdiepend onderzoek te starten naar de vestiging van een Integraal Kind Centrum (IKC) op het terrein van de Bindelwijk. Daar zouden de huidige drie locaties van de Amstelschool en ’t Kofschip samengevoegd moeten worden in één gebouw. VVD en OAA vinden dit te snel gaan en willen dat eerst ouders en andere belanghebbende gehoord worden om vast te stellen of er wel draagvlak is voor een IKC.

In de gemeenteraadsvergadering van 26 september wordt gestemd over een voorstel besproken om een verdiepend onder te starten naar de vestiging van een IKC op de locatie van de Bindelwijk. Het vestigen van een IKC is een lang gekoesterde wens van het schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor de Amstelschool en ’t Kofschip. In het IKC zouden de leerlingen van de huidige drie locaties van de school in Ouderkerk moeten worden samengevoegd. Het blijven twee aparte scholen, maar dan in één gebouw. 

De VVD en Ouder-Amstel Anders (OAA) vinden dit te snel gaan en missen participatie met ouders en andere belanghebbende over de keuze om de scholen samen te voegen in één IKC. In het voorstel voor het college van B&W is wel participatie voorzien, maar alleen over de inpassing van het IKC op de locatie Bindelwijk. Jan Koek (OAA): “de stap naar één IKC is een grote verandering ten opzichte van de huidige kleine scholen. Zo’n stap kun je niet zetten zonder dat te bespreken met de ouders”. Frans Slats (VVD): “alleen participatie over de inpassing op de locatie van de Bindelwijk is veel te beperkt. Wij willen weten of ouders überhaupt hun kinderen naar een IKC voor 400 leerlingen willen brengen.”  

De partijen willen daarom tijdens de komende raadsvergadering een voorstel indienen om een pas op de plaats te maken en eerst te achterhalen of er voldoende draagvlak is voor het samenvoegen van de scholen in één IKC. Slats (VVD): “wij betwijfelen of dat draagvlak er is. Als dat draagvlak er niet is, dan komt dat IKC er wat ons betreft niet.” Jan Koek (OAA): “Het zou zonde zijn om nu geld uit te geven aan een verdiepend locatieonderzoek voor de Bindelwijk als later blijkt dat ouders helemaal geen IKC willen”. Als er draagvlak is voor een IKC dan wordt wat de partijen betreft snel gestart met het verdiepende onderzoek, zodat snel een besluit genomen kan worden over een nieuw schoolgebouw.
 

advertentie
advertentie