VVD in Ouder-Amstel wil bomenkap A9 tot minimum beperken

Politiek Deel je nieuws

De bomenkap die is toegestaan voor de verbreding van de A9 is blijkens de recente berichten ruimer dan in eerdere stukken van het Tracébesluit is gecommuniceerd. De VVD in Ouder-Amstel wil hier opheldering over. Frans Slats (VVD): “Wij willen dat alles in het werk wordt gesteld om de bomenkap te beperken tot het minimum” 

De bomenkap voor de A9 houdt de gemoederen bezig. Vele duizenden bomen moeten wijken voor de snelweg. Hoeveel het er precies zullen zijn is nog niet bekend. Frans Slats (VVD): “de informatie over hoeveel en welke bomen gekapt moeten gaan worden is wat ons betreft te onduidelijk. Wij willen dat de kap tot het minimum beperkt wordt. Vanzelfsprekend moet voor de bomen die wel gekapt moeten worden herplant plaats vinden.”  

Eerder is gecommuniceerd dat aan de noord kant van de A9 geen bomen gekapt hoefden te worden. Aan die kant liggen bijvoorbeeld de wijken Benning en Tuindorp in Ouderkerk. Uit de recente plannen blijkt dat daar toch bomen verdwijnen om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. Aan de zuidkant van de A9 verdwijnen de meeste bomen. Niet alleen om de verbreding mogelijk te maken, maar ook om het uitzicht vanaf de A9 op de polder de Ronde Hoep mogelijk te maken. Slats (VVD): “We zijn blij met de geluidschermen, maar willen dat de bomenkap daarvoor tot een minimum beperkt blijft. De bomenkap vanwege het uitzicht vanaf de A9 vind ik bizar. Deze kap kan wat ons betreft niet doorgaan. Er moeten eigenlijk bomen bij om het geluid en de luchtkwaliteit te verbeteren dan ga je geen bomen kappen voor het uitzicht vanaf de snelweg.”

De VVD is voornemens tijdens de raadsvergadering van 26 september hier vragen over stellen aan het college. 

advertentie
advertentie