Afbeelding
Marion Kiewik

Doe dit Ouderkerk niet aan!

1 november 2019 om 16:32 Politiek

OUDER-AMSTEL Belangstellend en welwillend, die indruk maakte de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat bij het in ontvangst nemen van de petitie Stop de Bomenkap A9 op 29 oktober in Den Haag. De grote vraag is nu wat zij ermee gaan doen.

Eerst langs de beveiliging, tas en schoenen door de scan, sticker op de borst en dan mag je door de poortjes naar de Statenpassage. Een groot, licht atrium dat de ruimte vult tussen Plein en Binnenhof in Den Haag. In een hoek van de glanzende hal staan bordjes opgesteld met namen van Vaste Commissies van de Tweede Kamer. Dit is de plek waar petities mogen worden aangeboden. Leden van het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap A9, burgemeester Joyce Langenacker en wethouder Rineke Korrel stellen zich op bij het bordje ‘Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat’. Vanaf 13.30 uur druppelen de leden van de commissie de toegewezen rechthoek binnen. Het onderwerp lijkt hen te interesseren, ze stellen her en der vragen.Er gaat iets vreselijk fout in ons dorp en in onze leefomgeving.

BURGERINITIATIEF Om 13.45 uur gaat de officiële tijd in. Rits Dijkstra van het Burgerinitiatief betoogt dat bewoners, B en W en Rijkswaterstaat lijnrecht tegenover elkaar komen te staan door de voorgenomen verbreding van de A9 en de bouw van een tankstation, waarvoor tot 14.000 bomen moeten wijken. “Er gaat iets vreselijk fout in ons dorp en in onze leefomgeving. Wij hebben uw hulp daarom hard nodig.” Rob Fijlstra schetst de emoties die onder de bevolking leven: “Dit kan niet waar zijn, idioterie, zijn ze gek geworden. Krijgen we niet al genoeg milieu-narigheid voor onze kiezen?” De luchtkwaliteit zal nog slechter worden dan die toch al is en dat terwijl veel mensen luchtwegproblemen hebben, zo benadrukt hij de urgentie. Aangevuld door Dijkstra, die argumenteert dat het plan uit 2007 allang is ingehaald door de tijd en het veranderde denken over wegverkeer en natuurbehoud. En er zijn goede alternatieve locaties voor het tankstation. “Rijkswaterstaat is niet de baas van dit land: dat bent u! Doe dit ons dorp niet aan. Grijp in!”

Dit besluit is voor hen genomen terwijl ze nog niet eens geboren waren.COLLEGE Ook Rineke Korrel doet het woord. “Dit leeft enorm bij onze inwoners, jong en oud.” Ten bewijze daarvan overhandigt zij een petitie met 150 handtekeningen die zijn opgehaald door leerlingen van de Jan Hekmanschool, die vlakbij de A9 staat. “Dit besluit is voor hen genomen terwijl ze nog niet eens geboren waren.” Joyce Langenacker noemt de online-petitie, die op dit moment 2447 keer is getekend. Namens college en gemeentebestuur spreekt zij de hoop uit dat de commissie ernaar wil kijken, “in ieder geval naar de verzorgingsplaats - of die elders gerealiseerd kan worden,” en wenst de commissieleden veel wijsheid toe.

COMMISSIE De commissie overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Voorzitter Agnes Mulder vindt dat de petitionisten hun zorgen duidelijk kenbaar hebben gemaakt en ze wil die aan de orde stellen bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de Tweede Kamer op 25 november. Dan rinkelt er een luide bel. Het is 14.00 uur. De commissie moet weer in vergadering.

De volledige tekst van de petitie staat op www.mijnouderkerk.nl.

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie