In 2018 was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. (Bron: CBS)
In 2018 was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. (Bron: CBS) Marion Kiewik

Surfsnelheid moet omhoog

25 januari 2020 om 19:00 Politiek

OUDER-AMSTEL Op de gewone snelweg moeten we binnenkort langzamer rijden, maar op de digitale snelweg willen we steeds sneller surfen. Afgelopen donderdag boog de raadscommissie Ruimte zich over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ouderkerk aan de Amstel.

KPN Snel en betrouwbaar internet. Het maatschappelijke en economische belang daarvan wordt in Nederland algemeen erkend. Immers, zowel zakelijk als privé wordt internet gebruikt voor vele doeleinden. De huidige infrastructuur volstaat niet meer. Aanbieder KPN wil een overeenkomst sluiten met Ouder-Amstel over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kern Ouderkerk. Voor het buitengebied heeft de gemeente al eerder afspraken gemaakt met CIF, een investeerder in telecom-infrastructuur. Het kopernetwerk in Duivendrecht biedt voorlopig voldoende internetsnelheid; wellicht gaat KPN de aanleg van glasvezel daar onderzoeken nadat Ouderkerk is aangesloten.

VOORWAARDEN KPN heeft wel een wensenlijstje voor de aanleg in Ouderkerk. Onder andere willen zij van de gemeente een korting op de gebruikelijke leges op het moment dat zij daadwerkelijk het netwerk gaan aanleggen. Áls zij het al gaan aanleggen, want die slag houden ze nog om de arm. Het college stelt voor aan de eis voor een lager tarief toe te geven om niet het risico te lopen dat KPN afhaakt. “Als zich maar één partij meldt, is je onderhandelingspositie niet zo sterk,” argumenteerde wethouder Boomgaars. “Wij vinden het maatschappelijk belang zwaarder wegen.”

CONCURRENTIE Alle fracties zijn voorstander van snel internet en de spoedige aanleg van een glasvezelnetwerk. Maar met name Natuurlijk Belang vindt dat er voldoende concurrentie in de markt is - “Commerciële partijen moeten niet bij de overheid aankloppen voor korting.” - en steunt het collegevoorstel niet. Dus gaat het door naar een volgende raadsvergadering voor verdere bespreking. Het college gaat intussen bij CIF informeren hoe het staat met de aanleg in het buitengebied.

BIOMASSA Dan waren er nog wat vragen aan het college. D66 vroeg zich af hoe Ouder-Amstel aankijkt tegen de bouw van een biomassacentrale in Diemen door Vattenfall. Wethouder Boomgaars betitelde dit als “de Diemense variant van de A9-bomenkap: niemand wil het en toch komt het er.” In het verleden heeft hij Diemen steun aangeboden, maar inmiddels is het te laat voor juridische bedenkingen.

MACHINEWEG GroenLinks herinnerde aan hun vragen over de verkeersveiligheid op de Machineweg. Wethouder Van der Weele kon melden dat de Verkeerscommissie dit onderwerp en een schouw heeft geagendeerd in februari. Dan zal blijken welke maatregelen kunnen worden getroffen.

VOORAF Enkele resterende vragen konden niet (volledig) worden beantwoord. Het college verzocht de raadsleden hun vragen voortaan vooraf in te dienen, zodat de portefeuillehouders zich kunnen voorbereiden. Nu worden vragen vaak achteraf schriftelijk beantwoord - alleen aan de raadsleden. Als het college ter plekke kan reageren, kan iederéén daar kennis van nemen, ook de burgers. En de krant.

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie