Blookermeertje met vanaf hondenpad zicht op Entrada
Blookermeertje met vanaf hondenpad zicht op Entrada Chris van der Linden

ENTRADA Duivendrecht

Politiek Deel je nieuws

Eerst hebben Duivendrechters over transformatie Entrada hun mening kunnen geven met een Adviesteam. De conclusie van het Adviesteam is vernietigend.

Niet veel later mag een Klankbordgroep haar mening over diezelfde transformatie Entrada geven. De conclusie ligt in de lijn van het Adviesteam.

Nu komt de lokale GroenLinkse wethouder, de heer Boomgaars, met een curieus voorstel aan de raad om transformatie Entrada nog eens goed te overwegen. Hij haalt van alles overhoop ook en in het bijzonder de invloedsmogelijkheden van Duivendrechters. Dat roept vragen op want hoe politiek soepel zal deze wethouder zich nu gaan verweren. Iedereen herinnert zich nog Wethouder Kapgraag die betreffende een visie op bomen er in Duivendrecht een echte puinhoop van gemaakt heeft. Het ziet ernaar uit dat de heer Boomgaars inzake transformatie Entrada in Duivendrecht hetzelfde laat gebeuren.    

 

    

advertentie
advertentie