Willem Jansen wordt de nieuwe wethouder.
Willem Jansen wordt de nieuwe wethouder. Eigen foto

Willem Jansen volgt wethouder Marian van der Weele op

26 januari 2021 om 13:29 Politiek

OUDER-AMSTEL D66 Ouder-Amstel draagt Willem Jansen voor als wethouder. Hij zal de huidige wethouder Marian van der Weele opvolgen, zij is voorgedragen als burgemeester van gemeente Waterland.

Willem Jansen wordt voorgedragen aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel in de raadsvergadering van 4 maart. In diezelfde raadsvergadering zal Marian van der Weele afscheid nemen van de gemeenteraad.

Marian van der Weele is sinds 2014 wethouder in de gemeente Ouder-Amstel voor D66, daarvoor was zij 5 jaar raadslid. Marian is een ervaren lokaal bestuurder met democratisering en behoud van de historische identiteit als passie. Zij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van De Nieuwe Kern, het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed (o.a. behoud van het Gezellenhuis en aanwijzing van gemeentelijke monumenten). Ook het onderwijs en de zorg voor kinderen en jongeren hebben haar hart. Zij heeft zich ingezet voor nieuwbouw van de scholen Het Kofschip en Amstelschool, om daarmee alle basisscholen in onze gemeente van toekomstbestendige huisvesting te voorzien. Marian zal naar verwachting op 11 maart in een bijzondere raadsvergadering als burgemeester van Waterland worden geïnstalleerd.

NIEUWE KENNIS EN ERVARING Met de keuze voor Willem Jansen brengt D66 nieuwe kennis en ervaring in het gemeentebestuur. Willem is al jaren werkzaam binnen de sociale huursector, momenteel als senior transactiemanager bij woningcorporatie Ymere. In die rol leidt hij een team dat verantwoordelijk is voor verkoop van vastgoed en aankoop van nieuwe sociale huurwoningen. In de portefeuille die huidig wethouder Marian Van der Weele overdraagt, bevindt zich naast Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs, Cultureel Erfgoed en Toerisme een aantal grote en complexe projecten, waaronder De Nieuwe Kern. Daarnaast heeft Marian een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Centrumplan.

Willem Jansen: “Ik vind het een eer om voorgedragen te worden als opvolger van Van der Weele. Ouder-Amstel is een mooie en veelzijdige gemeente. De portefeuille spreekt mij zeer aan en ik ben enthousiast om hier mijn bijdrage aan te gaan leveren. Ik zie uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, ambtenaren, inwoners en het college van B&W”. De komende tijd zal Willem zich verder verdiepen in de portefeuille-onderwerpen van Van der Weele. Willem woont nu nog in Amsterdam, maar heeft aangegeven dat hij, wanneer D66 na de gemeenteraadsverkiezingen weer onderdeel zou uitmaken van het college, graag weer in aanmerking wil komen voor het wethouderschap.

LUISTEREN NAAR BELANGEN Sybrig van Keep, voorzitter van de fractie van D66 in de gemeenteraad, geeft aan in Jansen ook een prettig persoon te zien om mee samen te werken. “Dat is ook belangrijk voor de inwoners. We willen niet alleen een bestuurder die over vakinhoudelijke kennis beschikt, in deze functie is het heel belangrijk dat je toegankelijk bent voor inwoners en hun meningen. Willem heeft bewezen goed te kunnen luisteren naar belangen die tegenstrijdig kunnen zijn, en daar een goede modus in te kunnen vinden”.

Binnen D66 was Willem Jansen eerder afdelingsvoorzitter D66 van Amsterdam-West. Als voorzitter van de “Kennisgroep Fysiek” schreef hij mee aan het Woonprogramma van D66 Amsterdam voor de periode 2018 – 2022 dat werd gebruikt voor de coalitieonderhandelingen van het Amsterdamse bestuur.

Wethouder Marian van der Weele wordt burgemeester van Waterland.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie