PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Ouder-Amstel

Diftar: ‘talk of the town’

Politiek Diftar
Foto: Marion Kiewik
21 jun. 2021, 09:17
Na 1 september zullen ook de bewoners van ‘gestapelde’ woningen de beschikking hebben over aparte GFT-containers.
Na 1 september zullen ook de bewoners van ‘gestapelde’ woningen de beschikking hebben over aparte GFT-containers.
OUDER-AMSTEL

PMD niet meer scheiden van het restafval en GFT juist wel, ook bij de ‘gestapelde’ bouw. Belangrijke wijzigingen in de afvalinzameling per 1 september, die eveneens moeten worden opgenomen in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Dus ging het in de raadscommissie Ruimte van 17 juni ook weer over diftar.

DIFTAR Wat was dat ook weer? Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’: een huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het naar de container brengt. De afvalstoffenheffing bestaat daarbij uit een vast deel plus een variabel deel, in onze gemeente straks te betalen per ‘tik’ ofwel per keer dat je de klep van d..

Deel dit artikel via: