Afbeelding
Gemeente Ouder-Amstel

Raad stemt in met extra woningen voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel

5 oktober 2021 om 09:31 Politiek

OUDER-AMSTEL De raad heeft na een initiatief van VVD en D66 ingestemd met de komst van 540 Flexwoningen met voorrang voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel. Deze tijdelijke woningen komen in De Nieuwe Kern zodra de financiering vanuit Rijk en provincie rond is. De behoefte aan woningen voor deze doelgroep is groot. Flexwoningen kunnen hiervoor een tijdelijke oplossing zijn.  

Voor VVD en D66 is de bouw van de woningen een langgekoesterde wens. In beide verkiezingsprogramma’s gaven de partijen in 2018 al aan dat zij meer mogelijkheden voor jongeren en starters om in de gemeente te blijven wonen wilden realiseren. De gemeente heeft onderzocht of in de Nieuwe Kern flexwoningen gerealiseerd kunnen worden en het blijkt dat er 540 tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren en starters gebouwd kunnen worden voor een periode van 10 tot 15 jaar.  

Sybrig van Keep van D66: “Veel te veel jongeren kunnen nu geen betaalbare woning vinden wanneer zij gaan studeren of werken. Met soms hartverscheurende gevolgen voor jongeren die hun ouderlijk huis uit moeten. Met deze flexwoningen kan onze gemeente nu ook aan deze jongeren een woning bieden.” De huur voor deze woningen bedraagt 420 euro, tot 633 euro en tot 720 euro per maand. Twee woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zorgen samen voor de verhuur.  Voor de bouw van de woningen vraagt de gemeente een subsidie aan bij de Woningimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Frans Slats van VVD: “Het is goed dat er nu concrete bouwplannen zijn voor jongeren en starters.  Dat kan nu ook nog eens met voorrang voor inwoners uit Ouder-Amstel doordat het college van B&W er voor gezorgd heeft dat het regionale toewijzigingsbeleid voor woningen is aangepast”. De bedoeling is dat de bewoners van de flexwoningen kunnen doorstromen naar andere permanente woningen in De Nieuwe Kern zodra die gereed zijn.  

 AANVULLENDE MAATREGELEN BEREIKBAARHEID De bereikbaarheid van Ouder-Amstel en de grote bouwplannen in de regio vragen extra investeringen in mobiliteit. Tot 2040 zullen ongeveer 51.000 extra woningen in Amsterdam en Ouder-Amstel gebouwd worden aan de Zuid-Oost kant van Amsterdam. Ook komen er 33.000 extra arbeidsplaatsen in het gebied bij. Daarnaast ligt in dit gebied ook het grootste  entertainmentcluster van Nederland, waar jaarlijks miljoenen bezoekers op afkomen. Dat brengt natuurlijk veel verkeersbewegingen met zich mee.  

De gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam hebben plannen opgesteld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidoost?ank goed te kunnen organiseren. De gemeenteraad was positief over de doelstelling om goede alternatieven voor de auto te bieden, in te zetten op fietsen en OV, autogebruik te ontmoedigen en te zorgen dat het autoverkeer met niet meer dan 15% zou stijgen.  

PARKEREN De gemeenteraad heeft wel enkele wijzigingen van de plannen aangenomen. Zo was in het plan opgenomen dat de parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas ook gebruikt zou kunnen worden voor evenementen parkeren. Frans Slats (VVD): “We moeten de parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas alleen gebruiken voor de mensen die de plas willen bezoeken en niet voor bezoekers van de bijvoorbeeld de Arena. Parkeren voor evenementen moet echt buiten onze gemeente worden gerealiseerd.”  

OPENBAAR VERVOER Daarnaast miste de gemeenteraad de aandacht voor verbetering van het OV bij het ABP-Zuid: in de Vervoerregio is daarvoor op initiatief van Sybrig van Keep en Lily Kreca van de gemeenteraad een motie ingediend. Sybrig van Keep (D66): “In deze motie hebben we een half jaar geleden al gevraagd om betere aansluiting op het OV voor alle woningen en bedrijven die we gaan bouwen in dat gebied, mogelijk zelfs een extra metrohalte op de Gein-lijn. Dit willen we graag terugzien in de plannen.” 

Tot slot wilden de partijen een andere lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: een doorgaande fietsroute langs de A9 naar Amstelveen. Deze gaat nu in het vervolg verder worden onderzocht.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie