Afbeelding
Joop Touw / BDU
COLUMN

Wat gebeurt er met uw stem (10)

Politiek

OUDER-AMSTEL De initiatiefnota ‘nieuwe bestuurscultuur’ van Omtzigt/Dassen omvat meer dan 75 pagina’s boordevol voorbeelden van ondoorzichtige besluitvorming, belangenverstrengeling en integriteitsproblemen tijdens de regeerperiode van Mark Rutte. Hierdoor is ons bestuurlijk stelsel volgens hen zelfs kwetsbaar voor (verborgen) corruptie. Volgens Rutte zelf ‘valt het allemaal wel mee, gaat het juist heel goed met Nederland en zijn we een ontzettend gaaf land’. Zo veel missers en toch zo weinig zelfreflectie. Met daardoor een schrijnend gebrek aan lerend en zelfreinigend vermogen.

VERTROUWEN Het gaat in genoemde nota om het functioneren van de landelijke politiek. Toch is de relevantie voor onze lokale situatie evident. Want ook wij willen een bestuur dat we kunnen vertrouwen, gevormd door partijen die doen wat ze beloven. En dan is een goed begin het halve werk. Ik had de coalitie dus een betere start gegund. Want waarom moest de coalitievorming zo lang duren en waarom doen de partijen zo geheimzinnig over de voortgang van het proces? Hebben de architecten van deze coalitie wel enig benul, welk beeld er wordt opgeroepen met deze trage gang van zaken?

VERONTRUSTEND Zo ontstaat er een wonderlijk potje met pieren, waar bovendien nodeloos ingewikkeld over wordt gedaan. Waarbij vooral opvalt dat de direct betrokkenen zo ontzettend weinig vraagtekens zetten bij de gang van zaken. Terwijl daar toch alle reden toe is. Want vrij naar Omtzigt en Dassen is ook hier de besluitvorming ondoorzichtig, de belangenverstrengeling soms evident en de integriteit geen natuurlijk gegeven. In een klein clubje wordt er van alles bedisseld met als gevolg, dat we de enige wethouder verliezen die verstand heeft van projectontwikkeling en vastgoed. Omdat hij toevallig lid is van de verkeerde partij. Of zie de malle discussie over de positie van Jan Koek als fractielid Ouder-Amstel Anders, wanneer zijn echtgenote wethouder wordt. Heel veel duidelijker kan het begrip rolspanning toch niet worden geïllustreerd. Alles overziend wordt kristalhelder, dat de coalitiepartijen vooral gericht zijn op het behoud van hun positie. Of het verkrijgen van het wethouderschap. De manier waarop ze dit doen en de schade die dit oplevert voor het bestuurlijk vermogen van de gemeente en het aanzien van de politiek interesseert ze kennelijk een stuk minder.

UITDAGINGEN GENOEG Het wordt een super uitdagende bestuursperiode. Met een enorme financiële opgave. De woonlasten zullen stijgen en allerlei heilige huisjes moeten sneuvelen. Als inwoner hoop je in zo’n situatie dat de beste mensen aan het roer staan, niet de meest gehaaide. Daarbij staat of valt goed bestuur bij: open staan voor signalen, bereid zijn om je eigen blinde vlekken als bestuurder te onderzoeken en het vermogen tot zelfreflectie. Niets van dit alles in Ouder-Amstel. Straks mensen om commentaar vragen op een akkoord dat dan toch al vastligt is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Leuk voor de bühne, maar betekenisloos. Maar het meest hinderlijk zijn de zelfingenomenheid en de vanzelfsprekendheid waarmee dit allemaal gebeurt.

Rob Fijlstra

advertentie
advertentie