Afbeelding
Joop Touw / BDU
COLUMN

Anders kijken, meer zien (1)

Politiek

OUDER-AMSTEL Na 14 columns ‘Wat gebeurt er met uw stem’ is het nu tijd voor ‘Anders kijken, meer zien’. Want dat is nodig om goed te kunnen blijven dealen met de problemen van vandaag. Vandaar deze titel. Regeren vraagt vooruitzien, maar terugkijken wil ook nog wel eens helpen. Vandaar dat ik mijn aandacht nog één keer richt op het coalitieakkoord. En op het meest opmerkelijke facet ervan; het streven van de coalitie om het op te nemen tegen nepnieuws. Geeft men in dit opzicht zelf al het goede voorbeeld?

HET RIJK ALS KWAAIE PIER Meerdere keren is te lezen, dat de financiële zorgen van onze gemeente worden veroorzaakt door beslissingen van het Rijk. Het gaat hierbij om bezuinigingen vermomd als decentralisaties (Jeugdzorg) en een tegenvallende verdeling van het gemeentefonds. Met de gemeente als willoos slachtoffer. Dit klinkt plausibel, en begint steeds plausibeler te klinken als je de boodschap vaak genoeg herhaalt. Maar klopt het ook? In ieder geval ontbreekt het cruciale element dat de VVD al 12 jaar de premier levert en dus voor dit alles een grote verantwoordelijkheid draagt. Best lastig als je zelf lid bent van de VVD en lokaal hier met de gevolgen worstelt. De problemen zijn dus niet het resultaat van een natuurramp, maar het gevolg van jarenlange en welbewuste keuzes. Daaraan herinnerd worden is natuurlijk niet fijn. Maar het vermogen om je iets onaangenaams te kunnen herinneren zal op andere dossiers ook nog wel gaan spelen. De beloofde bestuurlijke ongehoorzaamheid richting Den Haag (zie hoofdstuk financiën) is daarom wel een beetje gratuit.

AAN LAGER WAL Een aantal jaren geleden waren we een welvarende gemeente met een goede algemene reserve. En zoals iedereen weet; het hebben van een buffer is handig als het leven tegen zit. Maar de gemeentelijke buffer is verdampt, zonder dat duidelijk is waardoor dit komt. Zijn we Amsterdam t.a.v. de nieuwe kern te veel ter wille geweest? Of is er politieke verdeeldheid afgekocht? Wie het weet mag het zeggen. Maar de tijd van overvloed is voorbij; schaarste is terug, de prijzen stijgen, geld lenen kost weer geld. Dus zijn financieel inzicht en stressbestendigheid nu extra belangrijk. Heel leuk besturen lijkt het mij in ieder geval niet.

INSPRAAK ZONDER BETEKENIS Op 5 april en 31 mei kon er geparticipeerd worden in het coalitieproces. Onze bijdragen zouden worden meegenomen in het definitieve akkoord. Dus maar meteen gekeken wat de verschillen zijn. Wel nu; dat valt tegen. Er zijn wat zinnen toegevoegd waarin de dreiging van verlies van zelfstandigheid wordt benadrukt en GroenLinks krijgt wat extra groene zinnen cadeau. Het CDA wordt blij gemaakt met buurthuis de Waver en er zijn wat tekstblokjes verschoven. Maar fundamentele veranderingen, ho maar. Het is een voorbeeld van inspraak zonder betekenis. Nog één ding; als taalgebruik op B1 niveau wordt nagestreefd (zie akkoord), praktiseer die kunst dan eerst zelf. Gebruik een actieve schrijfstijl met voorbeelden, maak korte en heldere zinnen en gebruik eenvoudige woorden die iedereen kent. Dit zou de leesbaarheid van het akkoord aanzienlijk bevorderd hebben.

NEPNIEUWS We moeten erg voorzichtig zijn met elkaar bedoelingen toe te schrijven, die er mogelijk helemaal niet zijn. Diezelfde voorzichtigheid geldt voor het framen van nieuws of het gebruik van het label nepnieuws. Beter is het om meer interesse te tonen in elkaars bronnen en in elkaars werkelijkheid. Zodat we op een solide basis samen verder kunnen.

Rob Fijlstra

advertentie
advertentie