Afbeelding
Foto; Joop Touw//BDU
COLUMN

Anders kijken, meer zien (13)

30 september 2022 om 09:00 Politiek

OUDER-AMSTEL ‘Ouder-Amstel op koers houden’, luidde de kop van een recente column in dit weekblad. Een gewaagd begin; de aanhef suggereert immers dat de schrijver weet waar hij heen wil. Met heldere doelstellingen. Daaruit volgt immers je strategie, je koers. Zonder een beeld waar je heen wil slaat ‘op koers houden’ eigenlijk nergens op. Het bekt lekker, maar er gaat geen sturende kracht van uit. En maakt daarom niemand wijzer of blijer. Zie het dossier Sluisplein.

SLUISPLEIN Een dossier dat heldere en principiële sturing verdient is de herinrichting van het Sluisplein, gekoppeld aan de uitbreiding van de Jumbo. Het speelt al een tijdje, maar afgelopen mei heeft de ondernemer het verzoek tot een grote uitbreiding ingediend. Van 1250 m2 nu naar straks 1950 m2. Mooi te combineren met de herinrichting van het plein; twee vliegen in één klap zou je zeggen. Maar helemaal zonder belangentegenstellingen is dit dossier natuurlijk niet. Hierbij valt te denken aan strijdige belangen tussen de winkelgebieden Sluisplein en Dorpsstraat, met als publiekstrekkers twee concurrerende supermarktformules. En vooral die tussen economie en ecologie; bijvoorbeeld de keuze tussen parkeerplaatsen en bomen. Dus is dit niet iets om in een anterieure overeenkomst te regelen of onder een kruimelregeling te laten vallen. Dit dossier vergt transparante besluitvorming in de Gemeenteraad.

DETAILHANDEL STRUCTUURVISIE Dit visiedocument zou houvast moeten bieden in dit besluitvormingsproces. Maar helaas kent dit document een aantal beperkingen. Zo is het in belangrijke mate gebaseerd op bevindingen uit 2017 (bureau Decisio), en gepubliceerd in 2019 (bureau RHO). Het leest als een pleidooi voor de groei van de supermarkten. Met als belangrijkste conclusie: ‘voor de supermarktbranche is nog enige ruimte voor uitbreiding’. Een variant op: ‘wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’. En dan zijn er ook nog adviezen t.a.v. de opfrisbeurt van de Jumbo en het relatief kleine aanbod van de Plus. Beiden moeten ‘geoptimaliseerd’ worden met foodmarket elementen (Jumbo) en een versproducten afdeling (Plus). De lokale slager, groenteman en bakker kunnen hun borst natmaken.

VEROUDERD Sinds 2017/2019 is er het nodige gebeurd. Denk aan thuiswerken, koopkrachtvermindering en thuisbezorging. Ook nu nog verwijzen naar genoemde structuurvisie is al te eenvoudig. Zo staat het milieu veel hoger op de agenda en probeert de gemeente daarom autogebruik en het kappen van bomen terug te dringen. Ook worden de schaduwzijden van een eenzijdige gerichtheid op economische groei steeds duidelijker. Dus moet de overheid regulerend optreden bij balans verstorende en conflicterende belangen. Zoals nu het geval is in het dossier Sluisplein.

VOORUITZIEN Hoe jonger de generatie, hoe meer en langer ze de consequenties zullen voelen van klimaatverandering, waterschaarste en natuurverlies. En dus ook van de eenzijdige nadruk op economische groei. Daarom moet de uitbreiding van de Jumbo in een ruimer perspectief bekeken worden. En bij voorkeur terughoudend. Want wat gebeurt er met de concurrentiepositie van de ondernemers in de Dorpsstraat; mag het Sluisplein de Dorpsstraat opvreten? En wie wordt er blij van meer auto’s rond het Sluisplein? Eén ding is wel duidelijk: Wat mogelijk is, is lang niet altijd wenselijk.

Rob Fijlstra

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie