Afbeelding
Joop Touw/BDU
COLUMN

Anders kijken, meer zien (21)

25 november 2022 om 09:00 Politiek

OUDER-AMSTEL ‘De burger is niet gek’. Aldus Bert Blase, oud-burgemeester van o.a. Vlaardingen en Heerhugowaard, in zijn gelijknamige boek. Met als ondertitel ‘Waarom de politieke elite het tegengeluid moet omarmen’. Met ‘meer oog voor de menselijke maat, de democratie van onderop en waardering van het verschil’. Allemaal waar, maar hoe raken we met onze gemeente op dit pad?

ACHTER DE FEITEN AAN Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, zal er nooit iets veranderen. Hier ligt een forse uitdaging voor iedereen, maar toch ook zeker voor onze politieke elite. Want anders loopt Ouder-Amstel vooral achter de feiten aan. Soms letterlijk. Zo ging het in denraadscommissie Burger en Bestuur een uur lang over het koloniale systeem en een schip dat in 1854 de naam Ouder-Amstel kreeg. En waar mogelijk onoorbare zaken mee vervoerd zijn; nader onderzoek naar de ladingbrieven moet dit leren. Ongetwijfeld belangwekkend, maar heeft onze raad niets beters te doen? Zijn de armoede- en schuldenproblematiek van dit moment plotseling geen hot topics meer? Daarna ging het over het meerjaren Veiligheidsplan 2023/2026. Niet zozeer een plan maar een opeenstapeling van focuspunten en ambities. Met veel beweringen en weinig harde data. Dus wordt het straks lastig om te praten over de resultaten van dit beleid. Als dit de bedoeling is, dan was dit welbestede levenstijd.

LOSLATEN CHAGRIJN Zelf heb ik geen zin in louter chagrijn of cynisme. Want dat roept natuurlijk weerstand op. En nog minder bereidheid tot zelfreflectie. Maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is. En dat het beter moet, gegeven de complexiteit van de bestuurlijke situatie en de gemeentelijke groeiambities, zullen de meeste mensen wel met mij eens zijn. De kar staat hier al een hele tijd vast in de blubber van behoudzucht. Niemand wint daar iets mee, en daar moet nu verandering in komen.

GROTE STAPPEN VOORWAARTS Vooruitgang valt of staat met een bestuur (college en raad) dat goed wil luisteren: 1) Naar de stem van de toekomst. Jonge mensen verdienen een stem aan de tafel. En wel nu, niet straks. Vervang het huidige presidium in de raad dus door een ‘kerngroep’ van jonge raadsleden, die gaat functioneren als vliegwiel voor innovatie. Binnen de ambtelijke organisatie zorgt een ‘aanjaaggroep’ voor verandering; een groep jonge mensen (tussen de 25 en 35 jaar) die de besluiten van het bestuur en managementteam toetst op de langetermijnvisie en generatiegerechtigheid. 2.) Naar de stem van de omgeving. De stem van de omgeving wordt herkenbaar aan een goede dialoog met de verschillende belanghebbenden. Met bestuurders die de stem van buiten toelaten; door signalen te horen, ook de stille stemmen van de natuur en de stem van sociale ongelijkheid en klimaatverandering. Maar begin dicht bij huis: open de dialoog met je (kritische) inwoners. De burger is niet gek. Mensen houden ervan als zij zich serieus genomen weten. En dit graag het hele jaar door, en niet alleen in verkiezingstijd.

Rob Fijlstra

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie