Centrumplan
Centrumplan samenmakenweouder-amstel.nl

D66 over het Centrumplan: ‘participatie niet verlopen zoals zou moeten’

24 januari 2023 om 15:34 Politiek

OUDER-AMSTEL De commissievergadering over het definitief ontwerp (DO) Centrumplan was intensief. Veel insprekers, veel vragen en veel opmerkingen.

D66 constateerde helaas alweer dat de participatie niet verlopen is zoals dat zou moeten. In het hele voortraject hebben veel inwoners en ondernemers meegedacht en is er heel veel met inwoners en ondernemers overlegd over wat wel en niet kon of gewenst was. Echter, nu net bij het laatste stukje, de overgang van het voorlopige naar het definitieve ontwerp met daarbij plots een aanzienlijke budgetverlaging, is het stuk participatie door het college helemaal achterwege gelaten. Alsof er geen participatieplan bestaat. De TAT (Toets en Adviesteam) en de BIZ (ondernemersvereniging) werden veel te laat geïnformeerd over acute aanpassingen van het plan. Van raadplegen van belanghebbenden, zoals het participatieplan beschrijft, was geen sprake. Omwonenden, de BIZ en TAT zijn niet betrokken bij dilemma’s die de beperkte begroting opwierp. Coherente is niet gevraagd het plan op toegankelijkheid te toetsen. De houding van het college leek op “we verlagen het budget en dat is het”. En laat dat nou net niet het geval zijn. De TAT voelde zich gedwongen als actiegroep op te treden, startte een petitie en ging in de stromende regen weer in gesprek met de inwoners, de BIZ en omwonenden hebben van zich laten horen en D66 heeft de TAT, BIZ, Coherente en andere belanghebbenden opgezocht om hun mening op te halen en te redden wat er van de participatie te redden viel.

Dan de hoogte van eventuele nieuwbouw op de plaats van het voormalige Rabobankpand. In de beantwoording van de technische vragen staat dat eventuele nieuwbouw zou bestaan uit 2 of 3 lagen met kap en dat de omliggende gebouwen vergelijkbare hoogtes hebben. Dat is toch vreemd? Iedereen die het stedenbouwkundig plan bekijkt, ziet dat dit uitgaat van 3 of 4 lagen met kap en iedereen weet dat dat echt veel hoger is dan de omliggende (historische) panden die in de meeste gevallen bestaan uit 1 laag met kap! Daarbij komt nog dat in het plan de onderste laag bedoeld is voor winkels, horeca en bedrijven en daarmee hoger is dan een gewone woonlaag. Ook het Welstandsadvies geeft als richtlijn dat maximaal 2 lagen en een zadeldak passend is in de omgeving. D66 begrijpt daarom echt niet dat er zo makkelijk geantwoord wordt dat 3 of 4 lagen met kap passend zou zijn. Waarom wordt niet gewoon uitgegaan van de hoogte van de huidige bebouwing? Dat zou de richtlijn moeten zijn voor de vaststelling van de maximale hoogte van eventuele nieuwbouw op de plaats van de voormalige Rabobank.

Een besparing zou behaald kunnen worden door de straatklinkers te vervangen door betonklinkers. Maar dat vindt D66 toch echt zonde: een prachtig plan dat vervolgens wordt uitgevoerd in beton. Bovendien zal vanwege de hogere onderhoudskosten de besparing snel verdwenen zijn. Gelukkig leken andere partijen het met ons eens. Net als de verkoop van het schapenweitje aan de Koningin Julianalaan als woningbouwgrond om daarmee een deel van het Centrumplan te financieren. Ook daar waren gelukkig veel partijen het met ons eens dat dat weitje karakteristiek-groen moet blijven.

Een punt van zorg blijft voor ons de aanvoer van materiaal voor ondernemers. Van begin af aan heeft de BIZ aangegeven dat er leveranciers komen met trailers van 18 meter. Het verkeersadvies toetst op een vuilniswagen van 10,4 meter en voorziet hier al problemen. De ondernemers stellen zich constructief op: “parkeren hoeft niet per se voor de deur, maar geef ons dan wel een laad-en-losplaats in de buurt.” Wij hebben erop aangedrongen dat de wethouder met de betreffende ondernemers in gesprek gaat. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst hiervan en hopen dat er een oplossing komt voor het laden en lossen.

D66 gaat aan de slag met voorstellen om het raadsbesluit op een aantal punten te wijzigen en het Centrumplan te laten worden wat we met z’n allen hadden bedacht.

Marlies Ledegang – de Ruiter en Wouter de Jonge

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie