Wanneer kan begonnen worden met het werk aan het Sluisplein?
Wanneer kan begonnen worden met het werk aan het Sluisplein? Eric Hoenson/BDU (Archief)

Bezwaren tegen uitbreiding Jumbo op Sluisplein: ‘bezwaren moeten zijn beloop hebben’

25 april 2023 om 16:30 Politiek

OUDERKERK Begin dit jaar, alweer enige maanden geleden, hakte de gemeenteraad van Ouder-Amstel de knoop door over het Sluisplein in Ouderkerk. Het plein moet nodig vernieuwd worden, daar was iedereen het over eens. Maar over de uitbreiding van de Jumbo zijn er voor- en tegenstanders.

JUMBO

Het college had hier al een besluit over genomen. De Jumbo mag van het college uitbreiden. Hier zijn inmiddels twee bezwaren over binnengekomen van omwonenden, zo laat wethouder Victor Frequin weten. De uitbreiding van de Jumbo valt onder zijn verantwoordelijkheid. “De bezwarencommissie heeft het druk, maar neemt dat naar verwachting dit voorjaar een beslissing in. Mochten de inwoners het daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze nog naar de rechter. Mensen hebben het recht om er bezwaar tegen aan te tekenen, dan moet dat zijn beloop hebben”, aldus Frequin.

De nieuwe wethouder, die inmiddels alweer een paar maanden aan het werk is in Ouder-Amstel, denkt dat de buurt erop vooruit gaat als de Jumbo en daarmee het Sluisplein opgeknapt worden. “Ik ben gekomen na de besluitvorming, maar ik heb de plannen gezien. Ik vind dat het er uiteindelijk mooier op gaat worden en dat de buurt erop vooruit zal gaan. De Jumbo gaat investeren in haar pand, ze breiden het uit. Maar het wordt ook mooier gemaakt en dat is geen overbodige luxe.”

HERINRICHTING

De herinrichting van het plein hangt samen met de uitbreiding van de supermarkt, maar valt daarbij onder een andere portefeuille. Namelijk die van wethouder Paulette Koek-Baks. Zij zegt daarover: “Als men doorgaat met een verdere procedure, dan denk ik dat we ook gaan overleggen over de herinrichting. Blijven we nog jaren wachten, of gaan we toch actie ondernemen? Daar kunnen we nu geen uitspraken over doen”, zo laat zij weten. “Het is natuurlijk zonde als we nu gaan herinrichten en over een half jaar of een jaar als de uitbreiding door kan gaan, alles weer moeten openbreken om weer andere leidingen of kabels te gaan aanleggen. Dat brengt natuurlijk ook weer extra kosten en overlast voor omwonenden met zich mee.” 

“En stel dat de uitbreiding van de Jumbo niet doorgaat, dan zijn misschien ook de twaalf extra parkeerplaatsen niet nodig. Daar hangt de hele herinrichting ook een beetje mee samen”, zo legt zij uit.

REACTIES OMWONENDEN

Begin dit jaar kwamen er meerdere reacties binnen bij de redactie over het Sluisplein. Voorstanders waren het erover eens dat het plein nu eindelijk eens opgeknapt diende te worden, het duurt volgens hen al veel te lang. Tegenstanders vielen vooral over de uitbreiding van de supermarkt. De vloeroppervlakte van de nieuwe supermarkt zou, volgens hen, daarmee niet evenredig zijn met de toename van onveiligheid in de omliggende straten en ook zou de Jumbo met uitbreiding te veel ‘op hen af komen’.

Hieronder zijn de volledige reacties geplaatst van voor- en tegenstanders van de uitbreiding van de Jumbo en de herinrichting van het Sluisplein, die de redactie heeft ontvangen begin dit jaar.

Nori, buurtbewoner (tegenstander)

Ik volg de ontwikkelingen omtrent de herinrichting van het Sluisplein via dit weekblad en ben het geheel eens met de opinie van Rob Fijlstra en Bart de Rijk. Dat het Sluisplein een mooiere uitstraling moet krijgen en op de schop moet, is duidelijk, maar dat zou toch ook op een andere manier moeten kunnen; kleinschalig, groen en met divers aanbod.

Met name de uitbreiding van de Jumbo tot een mega store is ronduit belachelijk te noemen. Er zitten mijns inziens niet veel Ouderkerkers op te wachten. Een kleine compacte winkel in Benning, goed met fiets en als voetganger te bereiken zou misschien nog meer te begrijpen zijn.

Met bijvoorbeeld een andere signatuur dan Plus en Jumbo zodat er nog wat te kiezen valt.

En begrijp ik het nu goed dat de gemeente raad met het huidige uitbreidingsvoorstel voorstel heeft ingestemd omdat ze anders op hoge juridische kosten worden gejaagd door de Jumbo? Regeert dan hier ook echt alweer het grote geld en de macht van de sterkste?

Het doet me denken aan tiental jaren geleden. Toen moest de prachtige woonwinkel eSTetisch Wonen op de hoek van de Ruysdaelweg en Aart van de Neerweg, wijken voor een brandweerkazerne waar niemand, behalve een paar lokale bestuurders met eigenbelang, op zat te wachten.

De brandweerkazerne is er nooit gekomen en fungeert nu als onooglijk parkeerterrein.

Dus Sluisplein verfraaien en aantrekkelijk maken : jazeker…! Maar geef prioriteit en aandacht voor fietsende kinderen, overstekende voetgangers , het groen, het parkje, de diversiteit van de verschillende kramen en gezelligheid.

Te uwer informatie: de Koninklijke Jumbo Groep heeft 2022 afgesloten met totale omzet van 10.3 miljard euro, die kan die 12 parkeerplaatsen best missen.

Jeanneke, buurtbewoner (tegenstander)

Kan het alsjeblieft een tandje minder? De Jumbo neemt het hele Sluisplein letterlijk over. Het is straks volgebouwd met de supermarkt, enorme façade, plus parkeerplaats. En ook de toegangsweg over rotonde en Van Ruisdaelweg erbij, moet toenemend verkeer, ook vrachtauto’s. De overeenkomst is blijkbaar getekend. De raad is slap en staat buiten spel, net als de omwonenden en inwoners van Ouderkerk.

Prima als een aantal vierkante meters (de Chinees) erbij komt. Maar blijf af van onze pleintjes, stoepen, speelplekken, bomen.

Minder grote uitbreiding van de supermarkt betekent ook dat er minder extra parkeerplaatsen nodig zijn. En dan kan er gewoon een SluisPLEIN overblijven, met ruimte om te lopen, fietsen, spelen, kletsen, terrasje bij snackbar, bomen met schaduw, een plek om samen te komen. En normaal rond de parkeerplaats kunnen rijden met de auto. Hoe wil men het veilig houden met “inhammen” waar men om elkaar heen moet manoeuvreren en wachten op een vrije parkeerplek, aan begin van de inham, op de straat? Ik voorzie een onveilige gestreste verkeerschaos op drukke momenten.

Gewoon een kwestie van redelijkheid lijkt me. Maar ik lees dat Jumbo “onwrikbaar” is. Kortom, het kan ze niks schelen, ze hebben het geld en de macht. En het feit dat B&W met zo’n gemak het Sluisplein in de uitverkoop heeft gedaan, vind ik onverantwoord en onbegrijpelijk. Ik begreep dat Jumbo mee gaat betalen aan de parkeerplaatsen, dan hebben we het dus niet meer zelf voor het zeggen. Sluisplein is verkocht aan familie Van Eerd. En we weten dat zij maar één doel hebben: de grootse en de rijkste van Nederland te worden. Voor hun is het een peulenschil en ze verwerven zeggenschap over onze openbare ruimte, nemen het in.

Ze geven niks om Ouderkerk, onze leefomgeving, onze inwoners, onze andere winkeliers en onze gezondheid. Ze zijn gericht op hun commerciële doelen.

En waarom is de Raad niet kritisch, scherper? Dit is geheel tegen de inhoud van hun verkiezingsprogramma’s: groen, kleinschalig, minder verkeer, authentiek dorp. Allemaal mooie woorden, maar als het erop aankomt durven ze niet lijkt wel. Gewoon, vechten voor je principes en beloftes, zorgen voor onze openbare ruimte. We moeten doseren, naar de redelijkheid.

Overigens getuigt de kop van Bericht van Burgemeester precies van deze controverse. “2023, het jaar van minder?” Laten we dan alsjeblieft de Jumbo niet toestaan zo enorm te groeien. Mag het alsjeblieft ietsjes minder…

Martijn, buurtbewoner (voorstander)

Ik ben een voorstander van het opknappen van het sluisplein en uitbreiding van de jumbo. Het dorp is in de afgelopen jaren flink gegroeid en er is zeker behoefte aan een grotere supermarkt met een uitgebreider assortiment. Als het Sluisplein te klein is, kan er wellicht een deel van het maar spaarzaam gebruikte Willem Alexander Park bijgetrokken worden om de capaciteit uit te breiden. 

Het valt me op dat het argument dat “ondernemers in de Dorpsstraat niet blij zullen zijn” wel vaker wordt gebruikt. Zo ook bij afwijzing van het verzoek een Ouderkerkse markt te creëren. Maar het kan toch niet zo zijn dat het belang van lokale ondernemers boven dat van de (overige) inwoners gaat. Bovendien zijn de prijzen van (sommige) ondernemers in Ouderkerk zijn wel erg hoog dus wat extra concurrentie kan in mijn ogen geen kwaad en is in het belang van de inwoners. 

Nog even terugkomend op het aangetikte onderwerp van een markt in Ouderkerk. Elders in deze krant staat dat de inwoners van ons dorp een dorps, kleinschalig Ouderkerk willen. Een markt past daar uitstekend in. Zo’n markt is een mooi middel om de saamhorigheid, verbinding en gezelligheid in het dorp te vergroten (bezoek Abcoude maar eens op een marktdag). De lokale ondernemers zouden daar zelfs van kunnen profiteren want dat voorkomt dat inwoners naar de markt in Amstelveen gaan en daar hun aanvullende boodschappen doen. Het centrumplein bij de Kerkstraat lijkt me daar uitstekend geschikt voor maar wellicht zou het ook op het Sluisplein kunnen. En voordat realisatie van dit jaar ook 4 jaar duurt: daar hoeft het plein niet opnieuw voor ingericht te worden. 

Nog een laatste woord over het centrumplan. Zoals ook elders in de krant staat, loopt dit proces al een jaar of vier en is er nog steeds niet begonnen aan de realisatie. Vanzelfsprekend moet zorgvuldigheid in acht worden genomen bij dergelijke kostbare en ingrijpende beslissingen, maar in de tussentijd staat het oude bankgebouw al tijden leeg. De tijdelijke Banq die daar zat deed volgens mij prima zaken, zorgen voor broodnodige gezelligheid in het dorp en ik nog nog vaak mede dorpsgenoten verzuchten waarom dat nu zo nodig moet verdwijnen. 

Emily, buurtbewoner (voorstander)

Zoals jaren geleden al bekend gemaakt en geaccordeerd ben ik blij dat het er nu eindelijk van gaat komen. De naargeestige omgeving zoals het nu is mag echt wel eens opgefrist worden. De buurt-super was destijds voldoende voor de bestaande wijken maar inmiddels is er zoveel bijgebouwd dat het vergrootte dorp wel een beter aanbod verdient. Het argument dat dat ten koste gaat van de winkels in de dorpsstraat lijkt me niet juist. Het is niet zo dat er nu een supermarkt komt die er eerst niet was. De enige die het gaan merken zijn de AH’s in de omliggende gemeentes. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is het goed dat er straks voldoende aanbod is om de bewoners voor hun boodschappen binnen de gemeente te kunnen houden.

En de extra parkeerplaatsen zal het parkeerprobleem voor de omwonenden alleen maar oplossen. Vooral in het weekend is het Sluisplein vaak overvol en zoekt men toevlucht in de omliggende straten. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Laten we hopen dat dit project niet net als zoveel andere projecten in Ouder-Amstel weer op de lange baan wordt geschoven...

J. Springer, buurtbewoner (tegenstander)

Naar mijn mening is er in ons dorp op dit moment aantoonbaar geen noodzaak of behoefte voor aanvullende supermarkt winkelruimte. Met uitzondering van korte spitsmomenten is de beschikbare winkelruimte en de doorstroom van klanten in beide supermarkten nu meer dan voldoende.

Jumbo zou er wel goed aan doen de doorstroom bij de kassa te verbeteren; de kassa’s zijn daar soms niet voldoende bezet, maar een winkeluitbreiding is daarvoor niet nodig.Uitbreiding van Jumbo op het Sluisplein zal ontegenzeggelijk leiden tot veel extra klandizie, dat is prettig voor de eigenaar, maar zeer ongewenst voor de bewoners in de naaste omgeving. Een grotere winkel zal vaker moeten worden bevoorraad, dat betekent dus meer of zwaarder vrachtverkeer. Daarbij zal een grotere winkel ook een grotere aanzuigende werking hebben op verkeer van buiten het dorp. Er zal in de naaste toekomst aanzienlijk meer verkeersaanbod zijn op de provinciale weg N522 ( ook wel bekend als de Burgemeester Stramanweg) als de nieuwe brug over de Amstel over enkele maanden eenmaal volledig in gebruik genomen wordt. Vanaf het kruispunt op deze weg is het slechts een paar honderd meter naar de Jumbo supermarkt en zo zal deze optie een nog aantrekkelijker winkel alternatief vormen voor automobilisten die Ouderkerk normaal niet in zouden rijden. 

De enkele jaren geleden tot racebaan geasfalteerde en omgebouwde Jacob van Ruisdaelweg zal daarbij zwaarder worden belast. Vanwege het toegenomen verkeer zal het aangrenzende park met kinderspeelplaats moeilijker en alleen met meer gevaar voor kinderen en anderen bereikbaar worden. Op dit moment vormt de Jacob van Ruisdaelweg als drukke verkeersader eigenlijk al een ongewenste barrière voor kruisend- en overstekend (voetgangers) verkeer. Bij toenemend winkel- en vrachtwagenverkeer als gevolg van de Jumbo uitbreiding zal deze weg echt een serieuze splitsing tussen de delen van het dorp worden. De voorgenomen uitbreiding van de Jumbo winkel zal een flink negatief effect hebben op omzetmogelijkheden van de winkeliers in de Dorpsstraat en omgeving. In de Dorpsstraat bevindt zich nu nu al een langdurig leegstaand winkelpand (naast de boekhandel). Voorkomen moet worden dat deze mooie winkelstraat door nog meer leegstand zal worden ontsierd. Voor zover dat al nodig of mogelijk zou zijn, mag er niet worden verwacht dat de uitbreiding van de Jumbo supermarkt zal leiden tot een verbetering (opknapbeurt) van het Sluisplein. Een grotere supermarkt op die plek zal eerder een negatief effect hebben op de natuur en naaste woonomgeving vanwege onder andere mogelijke kap van bomen, toenemend verkeer, toegenomen parkeerdruk etc.

Bovenstaand mijn voornaamste argumenten tegen de voorgenomen plannen. Er kleven echter nog wel meer bezwaren aan de voorgenomen uitbreiding. Om kort te gaan: niet nodig, niet doen, hier krijgt men spijt van.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie