‘Als burgers moeten wij erop kunnen vertrouwen, dat onze belangen veilig worden gesteld. Het bewandelen van geitenpaadjes en het nemen van bestuurlijke binnenbochtjes past daar niet in’.
‘Als burgers moeten wij erop kunnen vertrouwen, dat onze belangen veilig worden gesteld. Het bewandelen van geitenpaadjes en het nemen van bestuurlijke binnenbochtjes past daar niet in’. Joop Touw/BDU
Column

Anders kijken, meer zien (43): Transparant besturen

5 mei 2023 om 09:00 Politiek Tips van de redactie

OUDER-AMSTEL ‘Als burgers moeten wij erop kunnen vertrouwen, dat onze belangen veilig worden gesteld. Het bewandelen van geitenpaadjes en het nemen van bestuurlijke binnenbochtjes past daar niet in’. Aldus een pleitnota behorend bij een bezwaar tegen de grote uitbreiding van de supermarkt Sluisplein. Waarin goed onderbouwd op meerdere gronden bezwaar wordt gemaakt. 

TRANSPARANT BESTUREN

Genoemd dossier maakt vooral duidelijk – en niet voor de eerste keer- dat ons Bestuur moeite heeft met transparantie en participatie. Ook jegens de Gemeenteraad. Zo blijkt  de informatie op grond waarvan de Raad tot haar beslissing kwam onvolledig en suggestief. Normaliter een politieke doodzonde, maar hier kom je ermee weg. Gelukkig maar dat oplettende omwonenden dan in de bres springen en bezwaar aantekenen.  

ONNODIG GEDOE

Toch kent de hele gang van zaken alleen maar verliezers. Met een betere besturing van dit proces met een effectievere bewonersparticipatie was de huidige juridisering te voorkomen geweest. Dan gun je elkaar wat en waren verhoudingen niet onnodig belast geraakt. Nu dreigt de gang naar de Bestuursrechter.      

WIJSHEID

Deze casus maakt vooral duidelijk, dat het doeltreffend omgaan met belangen en behoefteverschillen vooral wijsheid vraagt. Op zoek naar win-win oplossingen, i.p.v. te verdwalen in de winnaars-verliezers dynamiek die nu ontstaat. Dit vraagt naast wijsheid een adequaat moreel oordeelsvermogen – bijvoorbeeld het inzicht ’wat wij hier aan het doen zijn klopt niet’. Je kunt immers nooit volledig leunen op de regels. Ook een actie die politiek en juridisch volstrekt in orde is of lijkt, kan moreel niet deugen. Dat maakt het dus belangrijk vanuit ethisch perspectief te kunnen reflecteren op de eigen situatie. Een ongelooflijk belangrijk vermogen, want er zijn nooit voldoende regels om elke situatie af te dekken. 

BEZINNING

Het draait in de politiek, vooral dankzij de sociale media, bijna geheel om beeldvorming en personen, terwijl het juist om visie en inhoud moet gaan. Om beginselen, die je toepast op de politieke vraagstukken van alle dag. Dat maakt waardenovereenstemming ook zo belangrijk voor het welslagen van een coalitie. Met hele concrete spiegelvragen: Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Waar merk je dat precies aan? En waar staan we met elkaar precies voor? Als je alleen naar de korte termijn blijft kijken, zal je van greppel naar greppel blijven struikelen.

DE WERELD DRAAIT DOOR

Ondertussen heeft Groen Links de tijdelijke vervanging van Jacqueline de Maa door Amsterdammer Dirk de Jager aangekondigd. Hij heeft bestuurlijke ervaring als vakbondsbestuurder en stadsdeelbestuurder in Amsterdam. En daarbuiten; hij hielp het fietsen introduceren in steden met veel verkeer in o.a. Iran en India. Een interessante achtergrond; wel is hij ondertussen de tweede wethouder van buiten onze gemeente. Overmacht. Ervaring in Iran en India; dat biedt dan wel weer hoop.    

Rob Fijlstra  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie