'Graag zou ik positief zijn over het functioneren van ons gemeentebestuur en onze ambtelijke organisatie. Iedereen doet immers zijn uiterste best. Maar hoe effectief zijn al die inspanningen?'
'Graag zou ik positief zijn over het functioneren van ons gemeentebestuur en onze ambtelijke organisatie. Iedereen doet immers zijn uiterste best. Maar hoe effectief zijn al die inspanningen?' Joop Touw/BDU
Column

Anders kijken, meer zien (46): Dol op visies, minder dol op de realiteit

26 mei 2023 om 11:00 Politiek Column Tips van de redactie

OUDER-AMSTEL De Raad van State vernietigt bestemmingsplan Duivendrechtsevaart omdat ons gemeentebestuur het besluit hierover niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid. Eerder trof een dergelijke uitspraak van de bestuursrechter het handelen van het College t.a.v. grondverkoop Holendrechterweg. Wacht het dossier Sluisplein straks een vergelijkbare afloop? 

DOL OP VISIES

Graag zou ik positief zijn over het functioneren van ons gemeentebestuur en onze ambtelijke organisatie. Iedereen doet immers zijn uiterste best. Maar hoe effectief zijn al die inspanningen? Want wie zoekt naar consequent en consistent beleid moet niet in Ouder-Amstel zijn. Om dat te kunnen vaststellen hoef je niet diep te graven. Luister bijvoorbeeld naar de  raadsvergadering van 13 juni 2019. Tijdens de behandeling van de detailhandel structuurvisie worden heel verstandige dingen gezegd over de grootte van beide supermarkten (maximaal tussen de 1000 en 1400 vierkante meter vloeroppervlakte)  en het verband tussen de Sluisplein- en de Centrumplan- ontwikkeling. Met als disclaimer, dat de structuurvisie gaat over wat er kan gebeuren vanuit bedrijfseconomisch perspectief, niet over wat er behoort te gebeuren vanuit een meer integraal perspectief. Dus opluchting alom; onze Raad is duidelijk dol op alles wat maar een beetje riekt naar een (deel-) visie.   

MINDER DOL OP REALITEIT

Totdat de realiteit om de hoek komt kijken. Zoals bij de uitbreidingsaanvraag van de Jumbo tot 1883 vierkante meter. Van een woonwijk met een buurtsuper wordt nu een groot winkelcentrum gemaakt. Met zelfs een nieuwe bushalte voor de deur. De gevolgen voor de Dorpsstraat zullen groot zijn. Waarbij het gemeentebestuur nog steeds verwijst naar haar detailhandel structuurvisie. Zonder zich hierbij veel gelegen te laten liggen aan de ruimtelijke inpasbaarheid. Het handelen getuigt derhalve van weinig visie en weinig structuur. Dus dreigt ook hier de gang naar de bestuursrechter. Ondertussen wordt van de realisatie van het Centrumplan weinig meer vernomen.   

GELOOFWAARDIGHEID

Natuurlijk is ook de geloofwaardigheid van de verschillende sleutelfiguren in het geding. Zo is de voormalig fractievoorzitter Ouder-Amstel Anders nu wethouder, met o.a. het Centrumplan in haar portefeuille. Zij bepleitte in genoemde raadsvergadering een maximale maat van 1200 m² vloeroppervlakte per supermarkt. Ook voor andere raadsleden kan het opfrissen van het geheugen geen kwaad.   

LEERVERMOGEN

Hoe voorkom je, dat je consequent de verkeerde beslissingen neemt? Heel moeilijk is het niet: door te leren van je ervaringen. Door openheid; zo nodig door lijkschouwing. Het ongemak aankijken; wat is hier precies gebeurd, wat moeten we hiervan leren? Maar dat is precies waar het hier aan ontbreekt. Wat gevoelig ligt wordt niet geagendeerd en/of met de mantel der liefde bedekt. Daardoor ontbreekt het aan reflectie, zelfkritiek; en dus aan leervermogen. Als dit zo doorgaat ligt er nog veel meer bestuurlijk ongerief  in het verschiet. 

Rob Fijlstra

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie