Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) voor Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof verzekerde dat er al veel is overlegd met de landbouw- en bollensector en er nog veel ruimte is voor input van belanghebbenden.
Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) voor Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof verzekerde dat er al veel is overlegd met de landbouw- en bollensector en er nog veel ruimte is voor input van belanghebbenden. Ton Dijkstra / BDU

BBB kritisch over Noord-Hollandse plannen voor landelijk gebied

2 juni 2023 om 07:34 Politiek

NOORD-HOLLAND De BoerBurgerBeweging in Noord-Holland is kritisch over de plannen die de provincie heeft voor het landelijk gebied. Veel andere partijen waren positiever bij een eerste bespreking in Provinciale Staten van een concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin wordt onder meer aangestuurd op kringlooplandbouw, natuurverbetering en 1400 hectare nieuw bos.

BBB-Statenlid Gert Vendrig vroeg zich af of er met de “focus op uitbreiding van de natuur” geen landbouwgrond verdwijnt. Ook mist hij het “beloofde perspectief” voor landbouwbedrijven en ziet hij veel tijdsdruk voor agrarische ondernemers op de aanpassing van de bedrijfsvoering. Met anderen had hij ook vraagtekens bij de gevolgen van de voorgestelde verhoging van het waterpeil.

Verkiezingswinnaar BBB is bezig een nieuw provinciebestuur te vormen met VVD, GroenLinks en PvdA. Punten uit het PPLG liggen nog op de onderhandelingstafel, aldus Vendrig. Hij kon nog niet zeggen of zijn partij uiteindelijk voor gaat stemmen.

INSPRAAK

Onder meer VVD en CDA vroegen om meer aandacht voor en inspraak van bloembollen- en veredelingsbedrijven, boeren en tuinders. Die geluiden waren ook te horen van ondernemers en hun brancheorganisaties.

Partijen als GroenLinks, PvdA, D66, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren spraken overwegend positief over het conceptprogramma, evenals natuur en -milieuorganisaties. De PVV en Forum voor Democratie hadden er geen goed woord voor over.

Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) voor Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof verzekerde dat er al wel veel is overlegd met de landbouw- en bollensector en er nog veel ruimte is voor input van belanghebbenden. BBB toonde zich blij met die toezegging.

LANDBOUWAKKOORD

De plannen worden sowieso nog aangepast, ook omdat er landelijk nog een landbouwakkoord moet worden gesloten. De definitieve versie stelt de provincie naar verwachting eind dit jaar of begin 2024 vast. Daarover moet dan in het voorjaar worden besloten.

De provincie schat 1,2 miljard euro nodig te hebben om het programma uit te voeren. De rijksoverheid denkt eerder aan 800 miljoen euro.

Uit een uitgebreide raadpleging van stedelijke en plattelandsinwoners in Noord-Holland blijkt dat zij er veel belang aan hechten dat de provincie zorgt voor betere natuur en minder vervuiling. Zij adviseren dat agrarische ondernemers moeten worden geholpen bij de overgang naar een nieuwe manier van werken. Maar bijvoorbeeld de bollenvelden zouden moeten blijven zoals ze zijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie