Duivendrechtsevaart.
Duivendrechtsevaart. Henk Peter Blok

Raad besluitvaardig: Twee plannen voor Duivendrechtsevaart aangenomen en nieuwe bomenverordening’

1 december 2023 om 12:00 Politiek

OUDER-AMSTEL Op de laatste dag van november keek waarnemend voorzitter Bos na drie kwartier op de klok, en constateerde dat unaniem twee bestemmingsplannen en een verordening door de raad waren aangenomen. Een besluitvaardige raadsvergadering.

DUIVENDRECHTSEVAART

De publieke tribune was goed gevuld met onder andere een afvaardiging van de woonbootbewoners aan de Duivendrechtsevaart. Na de blokkade van de Raad van State in mei dit jaar, is het bestemmingsplan voor de woonboten is de vaart opgeknipt in drie elementen: het bestemmingsplan Noord water, het bestemmingsplan Zuid en een plan voor de kade. De eerste twee plannen werden na toezeggingen van wethouder Frequin (VVD) unaniem door de raad aangenomen, wat goed werd ontvangen op de publieke tribune. Frequin: “Ik ben blij dat ik dit besluit met u mag delen”. Gezien het langdurige traject, geen schoonheidsprijs, maar wel goede stappen, aldus een van de raadsleden. Wat rest is het bestemmingsplan Kade, daar loopt nog een onderzoek voor.

NOORD WATER

Wat betekent dit nu concreet? Dit bestemmingsplan Noord Water regelt dat dertien woonboten definitief op de locaties, aan de Willem Fenengastraat en de Joan Muyskenweg, mogen blijven liggen. Voor deze locaties is een definitieve bestemming opgenomen. Daarnaast regelt het bestemmingsplan dat twee woonboten tijdelijk op de huidige locaties, aan de Willem Fenengastraat en Joan Muyskenweg, mogen blijven liggen. Voor deze locaties is een voorlopige bestemming water opgenomen. Concreet betekent dit: 1. Een positieve bestemming voor de woonboten gelegen aan de Willem Fenengastraat nummer 48 tot en met nummer 70 en de woonboten aan de Joan Muyskenweg 27C en 27D. 2. Een voorlopige bestemming van vijf jaar voor woonboten gelegen aan de Willem Fenengastraat 46, de Joan Muyskenweg 27B, Voor de woonboten gelegen aan de Willem Fenengastraat 46 en de Joan Muyskenweg 27B is geen alternatieve ligplaats binnen het plangebied mogelijk. Daarom is de gemeente Ouder-Amstel met de gemeente Amsterdam overeengekomen dat Amsterdam zich zal inspannen om binnen een termijn van vijf jaar na vaststellen van twee ligplaatslocaties voor deze woonboten beschikbaar te hebben op een nader te bepalen locatie binnen het grondgebied dat eigendom is van Amsterdam. De voorlopige bestemming geldt voor de duur van maximaal vijf jaar. Na deze vijf jaar wordt de bestemming ‘Water’ op deze locaties van toepassing. Er is bewust een keuze gemaakt om het water en de kade van de Duivendrechtsevaart ten noorden van de A10 te splitsen. Dit heeft er mee te maken dat de gemeente en de woonbootbewoners het eens zijn over de positieve bestemming van de woonboten in de Duivendrechtsevaart, het Water, maar het oneens zijn over het gebruik van de Kade. Door de kade en het water los te koppelen, wordt een afhankelijkheid losgekoppeld en kan er snelheid gemaakt worden met de positieve bestemming van de woonboten.

ZUID

Het bestemmingsplan Zuid gaat over het gebied en de daarin liggende zes woonboten ten zuiden van de A10. Dit bestemmingsplan regelt dat de (6) woonboten tijdelijk op de huidige locaties mogen blijven liggen. Voor deze locaties is een voorlopige bestemming opgenomen. Tevens is in dit bestemmingsplan een alternatieve locatie opgenomen waar deze woonboten (definitief) positief worden bestemd. Nadat deze locatie gereed is gemaakt zullen de woonboten naar deze locatie worden verplaatst. De meeste woonbootbewoners hebben een verplaatsingsovereenkomst getekend. Concreet betekent dit: 1. Een voorlopige bestemming van vijf jaar voor woonboten gelegen aan de de Spaklerweg 54, 56 en 58 en de Van der Madeweg 38A, 38B en 38C. 2. Een positieve bestemming op de locatie aan de Pieter Braaijweg als alternatieve locatie voor de zes woonboten aan de Spaklerweg 54, 56 en 58 en de Van der Madeweg 38A, 38B en 38C. De voorlopige bestemming geldt ook bij deze voor de duur van maximaal vijf jaar. Na deze vijf jaar wordt de bestemming ‘Water’ op deze locaties van toepassing.

BOMENVERORDENING

Tot slot aan de orde de voorgestelde bomenverordening. Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat bestaande visies moeten worden herzien, ofwel aangepast aan de nieuwe wet. Discussie in de raad was even welke onderdelen van de gemeente onder de bescherming van de bomenverordening vallen. Wethouder Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) kon benoemen dat zowel Waver, als Ouderkerk en Duivendrecht in het aandachtsgebied van de bomenverordening vallen. Wat geruststellend voor de raadsleden was, die unaniem akkoord gingen met de bomenverordening.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie