Afbeelding
CTO'70

Bestuur van vv CTO’70 treedt collectief af

17 maart 2022 om 11:30 Verenigingen

DUIVENDRECHT Het bestuur van voetbalvereniging CTO’70 treedt aan het eind van dit seizoen af. Voorzitter Peter Runhaar, secretaris Cees Houweling, penningmeester Dennis Hortensius en de bestuursleden Carla Balvert en Jan Houweling hebben deze beslissing gezamenlijk genomen, zo melden zij in een brief aan de leden van de vereniging.

In de brief zegt het bestuur: “In goed onderling overleg hebben wij besloten onze functies aan het eind van dit voetbalseizoen neer te leggen. We treden op 30 juni (de officiële sluitingsdatum van seizoen 2021-2022) collectief af als bestuur.” 

Over de aanleiding om te stoppen meldt de brief: “We zijn tot onze beslissing gekomen om meerdere redenen. Voor secretaris Cees Houweling en penningmeester Dennis Hortensius geldt dat zij gedurende vele decennia talloze uren aan de club hebben besteed. Cees en Dennis zijn nu beiden bijna 70 resp. net 70 geweest en zoeken al enige tijd naar het juiste moment om hun bestuursfunctie neer te leggen en ook eindelijk meer tijd voor andere zaken te krijgen. Peter Runhaar zit in zijn zevende jaar als voorzitter. Hij ervaart al langer dat hij door ontwikkelingen in zijn werk en privéleven de club niet de tijd kan geven die hij als voorzitter zou willen. Omdat hij die situatie niet ziet veranderen, was ook Peter zich al enige tijd aan het oriënteren op de vraag ‘wat is wijsheid’. Samen hebben we geconstateerd dat het moment om de knoop door te hakken en af te treden nu gekomen is. Een aantal ontwikkelingen in de vereniging hebben een rol gespeeld in onze beslissing. Met name het gegeven dat we stapsgewijs met een steeds kleinere groep steeds meer dingen moesten doen heeft ons parten gespeeld. De druk op een aantal mensen werd te groot. Als ergens een gat viel pakte de ‘oude garde’ het op. Als wij op dezelfde wijze doorgaan met ‘gaten vullen’ dan zal de situatie niet veranderen en eerder steeds penibeler worden. Dat willen we voorkomen en ook daarom zijn wij ervan overtuigd dat het zowel voor de vereniging als voor onszelf het juiste moment is om terug te treden.”

VOLGENDE GENERATIE Het bestuur geeft aan te hopen dat hun vertrek ertoe leidt dat een volgende generatie bestuurders zal opstaan en roept mensen op om de uitdaging aan te gaan: “De voornaamste uitdaging voor de vereniging is wat ons betreft om het vrijwilligersbestand flink te verbreden. We hopen dat er met ons vertrek ruimte ontstaat voor nieuwe mensen om met nieuw élan de kar te gaan trekken. Eenvoudig gezegd: jullie moeten aan de bak, want het is van groot belang dat er echt nu mensen opstaan om de club vanaf komend seizoen te gaan runnen.”

Het bestuur benadrukt dat er geen sprake is van een conflictsituatie of enige vorm van onenigheid en spreekt haar vertrouwen uit in de toekomst van de vereniging: “Los van de personele uitdaging is CTO’70 een club die een mooie toekomst tegemoet kan zien. We hebben een mooi, stabiel ledenaantal. Als kleine vereniging bieden we een enorm pluriforme groep de gelegenheid te voetballen, van de mini’s en de ‘onder 8’ tot onze mannen van het Derde en Vierde en de ‘boven 45’ en van onze G-ers tot de selectieteams. We hebben een jonge, gemotiveerde zondagselectie met een goede trainersstaf, waar we nog jaren van kunnen genieten. We hebben loyale sponsoren en we zijn financieel – ondanks Covid – stabiel en gezond. We hebben bovendien een prachtige accommodatie, met een recent vernieuwd hoofdveld, twee nieuwe jeugdveldjes en een gezellige en mooi opgeknapte kantine. En we hebben natuurlijk onze groep trouwe leden en medewerkers die de vereniging maken tot de open en gezellige club die we zijn.”

ALV Op de Algemene Ledenvergadering op 11 april zullen de bestuurders hun besluit formaliseren door zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur besluit de brief aan de leden met: “Wij stoppen ermee, maar zien voor vv CTO’70 een mooie toekomst. De vereniging zit in ons hart, en we wensen jullie allemaal alle goeds en veel fijne momenten op en om ons Sportpark.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie