Metrostation Van der Madeweg.
Metrostation Van der Madeweg. Roland Vallentin

Men schrijft ons: Stationsomgeving Van der Madeweg wordt opgeknapt

Verkeer en vervoer

DUIVENDRECHT Na jaren stagnatie zit er eindelijk schot in het project 'Stationsomgeving metrostation Van der Madeweg'. De gemeente Amsterdam heeft geld beschikbaar gesteld om het stationsgebied op te knappen.

Jan Hesterman

Naar verwachting zal de renovatie in de eerste helft van 2021 worden uitgevoerd. Dan zal eindelijk de doelstelling zijn gerealiseerd waarvoor de werkgroep Openbare Ruimte in Duivendrecht zich sinds 2012 heeft ingespannen.
Aanvankelijk toonde noch Ouder-Amstel, noch Amsterdam veel belangstelling voor de door de werkgroep gesignaleerde problemen en gebreken rond het metrostation. Voor een gebied dat deel uitmaakt van de leefomgeving van Duivendrecht, wees Ouder-Amstel te gemakkelijk naar Amsterdam. En daar bleek men vergeten dat Amsterdam formeel verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer van de stationsomgeving.

De werkgroep Openbare Ruimte nam daarop het initiatief om alle verantwoordelijke partijen, inclusief ProRail, en de Dienst Metro bijeen te brengen om te inventariseren wat er moest gebeuren om van het gebied een prettige en veilige entree naar Duivendrecht te maken. Deze aanpak leek in het begin succesvol, maar dreigde na verloop van tijd te verzanden. Mede door gebrekkige communicatie op ambtelijk niveau bleek Ouder-Amstel niet in staat om Amsterdam ervan te overtuigen de kosten voor haar rekening te nemen. Ook de geringe steun van het huidige bestuur van Ouder-Amstel heeft de voortgang van het project geen goed gedaan.

Inmiddels is het probleem van de financiering opgelost. Vooral door de inzet en vasthoudendheid van de werkgroep heeft Amsterdam geld vrijgemaakt voor de renovatie van het stationsgebied. Het ingenieursbureau van Amsterdam heeft een voorlopig ontwerp gemaakt dat binnenkort ter goedkeuring aan B&W van Ouder-Amstel zal worden voorgelegd. Daarna moet nog de gebruikelijke inspraakprocedure worden gevolgd en kan een aannemer worden gezocht voor de realisatie.

Als alles volgens plan verloopt zal de omgeving van metrostation Van der Madeweg medio 2021 tot een aantrekkelijk gebied zijn getransformeerd, dat goed aansluit bij het inmiddels fraai gerenoveerde stationsgebouw. Dan is er wel bijna negen jaar verstreken sinds de werkgroep voor het eerst aandacht vroeg voor de verloedering rond het station. Zou het sneller zijn gegaan als Duivendrecht onderdeel was geweest van de gemeente Amsterdam? Dat valt niet te bewijzen, maar veel ruimte voor twijfel is er niet.

advertentie