Elektrische bussen worden opgeladen bij Connexxion in Amstelveen.
Elektrische bussen worden opgeladen bij Connexxion in Amstelveen. René de Leeuw

Minder passagiers heeft gevolgen voor openbaar vervoer Ouder-Amstel

31 maart 2021 om 11:15 Verkeer en vervoer

OUDER-AMSTEL Door corona is het aantal reizigers openbaar vervoer het laatste jaar zeer sterk gedaald. De landelijke overheid draagt nu nog bij aan de financiële tekorten van bij de vervoerders en de Vervoerregio Amsterdam. Voor de toekomst van het OV wordt nu een plan opgesteld. Het is onvermijdelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt.

De daling van het aantal reizigers is mede als gevolg van het feit dat het gebruik van het openbaar vervoer werd ontmoedigd onder invloed van de coronapandemie. Het is onzeker hoelang het duurt voordat het aantal reizigers weer op het zelfde niveau zit. Tot-en-met het derde kwartaal van 2021 krijgt de Vervoerregio Amsterdam nog een bijdrage van de landelijke overheid om het OV op peil te houden. De Vervoerregio en de vervoersbedrijven stellen een transitieplan op, waarin inzichtelijk wordt gemaakt tot welk minimaal niveau het openbaar vervoer nog kan worden teruggebracht, dat financieel haalbaar en een minimaal verantwoorde vervoerswaarde biedt.

Voor de ontsluiting van Ouder-Amstel zijn (vooral) de transitieplannen van ConneXXion voor de concessie Amstelland-Meerlanden en GVB voor de concessie Amsterdam belangrijk.

CONCESSIE Voor deze concessie heeft ConeXXion een vervoerplan opgesteld en daarbij een minimumniveau aangegeven. Indien het vervoeraanbod beneden dit minimumniveau zou komen, dan brengt dit aan de concessie zo’n grote schade toe, dat het niet alleen onzeker is wanneer we weer op het oude vervoerniveau van voor de pandemie uitkomen maar zelfs of we daar ooit weer op kunnen komen. Op een gegeven moment kan het zelfs nodig zijn om materieel te verkopen en chauffeurs te ontslaan en niet meer te vervangen. En dit heeft natuurlijk gevolgen voor zaken als loopafstanden, fijnmazigheid, lijnennetwerk en het bedieningsniveau in het algemeen.

Dat heeft ook gevolgen voor de zeer grote woningbouwopgave in onze Metropoolregio: in de periode 2017 tot 2040 worden nog ca. 230.000 woningen gebouwd. En de bewoners van die extra woningen zullen zich - net als de bewoners van de bestaande woningen – blijven verplaatsen. Nog afgezien van de nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en duurzaamheid, kan het wegennetwerk het niet aan indien men zich massaal weer met de auto gaan verplaatsen.

OUDERKERK In Ouderkerk aan de Amstel blijven er voldoende bussen over de Burgemeester Stramanweg rijden om voor een goede ontsluiting per openbaar van het dorp te zorgen en ook de buslijn door het dorp blijft in het plan opgenomen.

DUIVENDRECHT De metroverbindingen tussen de verschillende delen van de stad, waaronder naar en van Zuidoost, de Amsteltram en Amsterdam-Zuid en -West blijven in stand, maar zullen in frequentie verminderen. Gestreefd wordt nog steeds ieder 10 minuten een metrolijn en 1 x per kwartier een metro in de avond. Duivendrecht blijft dus bediend en behoudt zijn verbindingen met de divers delen van de stad. Ook de lijnbus door Duivendrecht blijft rijden, 1 x per kwartier. Voor een uitbreiding van de verbindingen van Duivendrecht, zoals die ook in de enquête voor het Mobiliteitsplan zijn genoemd, zit er helaas voorlopig niet in.

AMSTERDAM Voor de concessie Amsterdam geldt dat de gevolgen nog erger dan voor de Amstelland-Meerlanden -concessie, omdat Amsterdam ook de grootste concessie is. Voor de coronapandemie kon het openbaar vervoer in Amsterdam worden gefinancierd vanuit de reizigers-opbrengsten. Door de coronapandemie is hier geen sprake meer van, vooral ook omdat het toerisme in en rond de stad, die een belangrijk deel van de opbrengsten opleverde, volledig is ingestort. En ook hier is volstrekt onduidelijk of en wanneer het aantal reizigers weer het oude niveau bereikt.

VERVOLG De transitieplannen moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend bij het Rijk. Deze zal deze beoordelen en aangeven of zij hiermee kan instemmen of niet. Er zal dus zeker hierover vervolgoverleg met het Rijk gaan plaatsvinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie