Kruising N522 met Hoger Einde-Noord en -Zuid schuift op.
Kruising N522 met Hoger Einde-Noord en -Zuid schuift op. Provincie Noord-Holland

Brug Ouderkerk: Kruising N522 bij Hoger Einde verschuift komende tijd naar het oosten

19 oktober 2021 om 11:30 Verkeer en vervoer

OUDERKERK Aannemerscombinatie BOK werkt volop aan de nieuwe Brug Ouderkerk. De komende periode tot aan de kerstvakantie werkt de aannemer vooral aan de wegenstructuur aan de oostzijde van de brug (de kant van Ouderkerk aan de Amstel) en aan de bouw van de nieuwe noordelijke brug. Hiervoor is een gedetailleerde planning gemaakt. 

Als de nieuwe noordelijke brug begin april gereed is, moet de Burgemeester Stramanweg (N522) aansluiten op deze brug. Hiervoor is het noodzakelijk dat de N522 aan de noordzijde wordt verbreed, de kruising bij Hoger Einde-Noord en -Zuid naar het oosten opschuift en de N522 iets naar het noorden opschuift. Dit wordt stapsgewijs uitgevoerd.

OKTOBER Deze maand worden voorbereidingen getroffen voor het verplaatsen van de noordelijke rijbaan. Medio tot eind oktober wordt daarom de bushalte bij de Brug Ouderkerk circa honderd meter in oostelijke richting opgeschoven zodat de aannemer rondom de kruising van de N522 met Hoger Einde-Noord kan werken. De nieuwe locatie van de bushalte is slechts tijdelijk; begin volgend jaar wordt de halte weer teruggeplaatst naar de oorspronkelijke locatie. In de laatste week oktober wordt het damwandscherm dat dient als oeverconstructie tussen de bestaande brug en Hoger Einde- Noord 28 rechtgezet. 

NOVEMBER Half november wordt het fiets- en voetpad bij Hoger Einde-Zuid richting Hoger Einde-Noord tijdelijk verlegd in oostelijke richting. Fietsers en voetgangers worden dan via een slinger in het fiets- en voetpad over de N522 geleid. Zo heeft de aannemer ruimte om rondom de kruising van de N522 met Hoger Einde-Zuid en -Noord te werken. Vrijdag 26 tot maandag 29 november wordt de hele (nieuwe) noordelijke baan op de N522 geasfalteerd. Dat weekend zal de brug afgesloten zijn voor het verkeer (alleen bussen en nood- en hulpdiensten kunnen de brug passeren). Ook de aansluitingen van de kruising op Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid zijn in dat weekend afgesloten. 

DECEMBER Half december wordt Hoger Einde-Zuid ter hoogte van de kruising met de N522 heringericht. Er geldt dan een afsluiting van Hoger Einde-Zuid.

WERK AAN DE BURG TOT JANUARI  In oktober worden de wanden van de basculekelder en het landhoofd oostzijde gestort. Ook worden de kolommen op de steunpunten in de Amstel (westzijde) gestort.

De volgende klus is het storten van de vloer en wanden ten behoeve van de technische ruimte bij de basculekelder. Ook het landhoofd aan de westzijde wordt gestort en het tussensteunpunt in de Amstel (westzijde) wordt gebouwd.
Op 29 oktober worden de liggers tussen de basculekelder en het landhoofd oostzijde aangebracht, in november gevolgd door het storten van de vloer op de liggers oostzijde.
Op 12 november worden de liggers tussen het steunpunt in de Amstel en het landhoofd westzijde aangebracht en wordt daarna de vloer op de liggers westzijde gestort.

Eind december wordt dan de ballast ten behoeve van het contragewicht van de nieuwe brug ingehesen. Begin januari wordt de stalen val van de noordelijke brug geplaatst.
Vanaf januari 2022 wordt tot en met maart 2022 gebouwd aan de brug Noord. In april volgt de sloop van de bestaande brug en vervolgens wordt tot en met maart 2023 gebouwd aan de brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie