Afbeelding
Archief BDU

Voorgenomen tariefverhoging betaald parkeren Amsterdam-Duivendrecht

Verkeer en vervoer

DUIVENDRECHT Door de gemeente Amsterdam worden de tarieven voor betaald parkeren op haar bedrijventerreinen, waaronder voor het Kauwgomballenkwartier, met ingang van 4 juli 2022 verhoogd naar een bedrag van € 4,50 per uur. Dit betreft vooralsnog alleen het parkeren op straat, zonder parkeervergunning.

In navolging hiervan heeft het college van Ouder-Amstel aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel voorgesteld om ook de eigen tarieven voor het betaald parkeren zonder vergunning binnen De Nieuwe Kern en de Werkstad OverAmstel te verhogen naar hetzelfde bedrag. 

Als Ouder-Amstel niet ingrijpt, leidt de tariefsverhoging van de gemeente Amsterdam naar verwachting tot een verschuiving in het parkeergedrag. Iedereen wil immers het liefst parkeren waar dit het goedkoopste is, met als gevolg dat de parkeerdruk in De Nieuwe Kern en de Werkstad OverAmstel gaat toenemen. Hierdoor kan onder meer het economisch functioneren van de hier gevestigde bedrijven in de knel komen. 

Binnen de gemeente Ouder-Amstel is de gemeenteraad het orgaan dat bevoegd is om tot de tariefsverhoging over te gaan. Volgens de planning besluit de gemeenteraad hierover op 30 juni 2022, met vooraf een bespreking in de raadscommissie op 23 juni 2022. Beide vergaderingen zijn openbaar. Het is mogelijk om in te spreken tijdens de raadscommissie. Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie via e-mail raad@ouder-amstel.nl.

In verband met de aanpassing van de betaalautomaten en de betaalapps wordt verwacht dat de verhoging ingaat op 15 augustus 2022. 

advertentie
advertentie