Afbeelding
Gemeente Ouder-Amstel

Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben

11 februari 2021 om 09:00 Wonen

OUDER-AMSTEL Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W inde regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit overgaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 ingaat.

ACTIEF ZOEKEN IN DRINGENDE SITUATIES Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans opmaakt. In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. 

SITUATIEPUNTEN Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer leidend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

“Er is op dit moment een enorm tekort aan woonruimte. Het enige wat echt helpt is bouwen van nieuwe woningen, maar in de tussentijd willen we de schaarste zo goed mogelijk verdelen. Voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, biedt het nieuwe systeem meer mogelijkheden. Ook jongeren die nu vaak nog noodgedwongen thuis wonen, kunnen door actief zoeken meer zoekpunten opbouwen zodat ze sneller aan bod komen. Meer kans voor jongeren en mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben is erg fijn”, aldus wethouder wonen Barbara de Reijke.

VASTSTELLING BELEIDSVOORSTEL DOOR B&W EN RAAD Alle vijftien gemeenten bereiden zich nu voor op instemming van B&W en vaststelling inde raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie