Het water in de kruipruimte is het gesprek van de dag in de Emmalaan.
Het water in de kruipruimte is het gesprek van de dag in de Emmalaan. Naomi Heidinga

Water in kruipruimte en schimmellucht in huis: Bewoners ervaren overlast na werkzaamheden in Koningin Emmalaan Ouderkerk

1 november 2023 om 11:39 Wonen Tips van de redactie

OUDERKERK Bewoners van de Koningin Emmalaan hebben last van water in de kruipruimte na werkzaamheden in de straat. De straat is opgehoogd en de riolering vernieuwd. Ze staan nu voor kosten en vinden dat de gemeente een gebaar moet maken. De gemeente staat open voor een gesprek.

De werkzaamheden aan de Koningin Emmalaan zijn al een tijdje afgerond. De straat is opgehoogd, de riolering is vernieuwd. Er ligt een nieuw rioolstelsel waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege de ophoging van de straat stonden bewoners voor de keuze: niets doen met het risico dat het regenwater de tuin in zou lopen, of de tuin ophogen. De eerste meter kwam voor rekening van de gemeente, de rest was voor bewoners zelf. Een behoorlijke uitgave, aldus Pel, één van de bewoners. Maar daar wil hij het niet over hebben. Het gaat hem en andere bewoners van de Emmalaan om het water in de kruipruimte onder hun huizen. “Ook bewoners van de Porto Buenolaan en Strandvlietlaan hebben hier last van. Met name van de stank.” 

Ook andere buren klaagden over een schimmelige lucht. En er waren veel meer muggen.

VOORLICHTING

De gemeente had tijdens een informatieavond verteld dat er na de werkzaamheden water in de kruipruimte zou kunnen komen te staan. Het staat zelfs vermeld in de presentatie, die op de website van de gemeente is terug te vinden. Maar dat het water 30 tot 50 centimeter hoog zou komen te staan, hadden ze niet verwacht. “Ik wist niet dat er water in onze kruipruimte stond. Ik vond het wel telkens vreemd ruiken in huis, vooral in de keuken stonk het. We konden niet vinden waar het vandaan kwam.” Volgens Pel was hij niet de enige die te kampen had met stank. “Ook andere buren klaagden over een schimmelige lucht. En er waren veel meer muggen.” Een buurman kampte met hetzelfde probleem en zag water staan in zijn kruipruimte. Pel deed hetzelfde. Meerdere pogingen om het water weg te pompen mochten niet baten. “Het water kwam telkens terug.” En dus besloot hij maatregelen te treffen. “Ik heb een bedrijf een aantal kuub zand laten spuiten onder onze woning.” Hij is niet de enige. Meerdere buurtbewoners hebben het inmiddels laten doen. De kosten variëren van 2200 tot 2800 euro per woning. “Niet iedereen kan dat betalen,” aldus Pel. 

(tekst gaat verder onder de foto)


Diverse woningeigenaren hebben inmiddels zand in de kruipruimte laten spuiten. - Aangeleverd

KOSTEN

Een aanzienlijk bedrag voor iets wat niet onze schuld is, aldus Pel. En dat nadat bewoners kosten hebben gemaakt voor het ophogen van de tuin. Hij besluit contact op te nemen met de gemeente, maar dat levert niet het gewenste antwoord op. De gemeente wil de bewoners niet tegemoet komen in de kosten, omdat ‘de grondeigenaar zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen als gevolg van overtollig grondwater of een te lage grondwaterwaterstand’. Het water in de kruipruimte heeft volgens de gemeente inderdaad te maken met de aanleg van de nieuwe riolering. ‘Hierdoor is het grondwater gaan stijgen en heeft het het oorspronkelijk niveau bereikt dat gelijk is aan het niveau van het oppervlaktewater (het niveau zoals het moet zijn).’ Daarnaast is er echter sprake van bodemdaling. Dat is de reden dat de straat is opgehoogd. ‘De bodemdaling vindt niet alleen plaats in het openbaar gebied maar ook in de tuinen én de kruipruimten. De grond in de kruipruimten is in de loop der jaren ook gaan zakken maar omdat de grondwaterstand ook lager is komen te staan is dat niet eerder zichtbaar geworden. Nadat de rioleringswerkzaamheden zijn voltooid en de grondwaterstand is gestegen- en er sprake is van bodemdaling onder de kruipruimte- is het grondwater eerder zichtbaar geworden.’

Het is ons niet om een vergoeding te doen. We willen ons gezien en gehoord voelen.

PRATEN

Volgens Pel is het de bewoners van de straat niet alleen om een vergoeding te doen. “We willen ons gezien en gehoord voelen. Waarom komt er niet iemand van de gemeente langs om de situatie te bekijken en met mensen te spreken? Een bloemetje zou al veel doen.” De gemeente geeft aan open te staan voor een gesprek. ‘Er is in onze ogen altijd een luisterend oor gegeven. Zo hebben er twee gesprekken in het gemeentehuis plaatsgevonden en is met behulp van tekeningen op een flipover de situatie in beeld gebracht en is betrokkenheid getoond daar waar de gemeente moest aangeven geen financiële bijdrage te kunnen leveren. Tevens hebben er metingen plaatsgevonden in kruipruimten en oppervlaktewater om zekerheid te hebben over de hoogte van het grondwater in relatie met het oppervlaktewater. Bij vragen over grondwater welke via de email zijn binnengekomen en via de e-mail zijn beantwoord is de mogelijkheid geboden om vragen te kunnen stellen en/ of gebruikmaken van een persoonlijk gesprek. Dat kan in het gemeentehuis maar uiteraard ook op locatie (keukentafelgesprek),’ aldus de gemeente. 

(tekst gaat verder onder de foto)


De kruipruimte van één van de bewoners. - Aangeleverd

JURIDISCHE STAPPEN

De partijen komen niet dichter bij elkaar. Bewoners van de Emmalaan en Porto Buenolaan hebben daarom samen een advocaat ingeschakeld. Voor Pel is het een principekwestie geworden. Bij toekomstige projecten waarbij dit type riool wordt toegepast bestaat kans op herhaling. Het is echter te voorbarig om dit op voorhand te zeggen, omdat ‘elk projectgebied uniek is en dat geldt ook voor de bestaande situatie ten aanzien van de staat van de riolering, de grondwaterstand, het niveau van de kruipruimte en overige aspecten,’ aldus de gemeente. Daarom wordt de situatie bij toekomstige projecten eerst onderzocht, voor bewoners worden gewaarschuwd.

Naomi Heidinga

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie