Dit gemeentehuis kostte veel meer dan begroot
Dit gemeentehuis kostte veel meer dan begroot Chris van der Linden

BURGERPARTICIPATIE FINANCIËN OUDER-AMSTEL

Lokaal Deel je nieuws

Burgerparticipatie Ouder-Amstel stelt bijna niks meer voor. Het zakt weg in een politiek bestuurlijke moeras en betrokken burgers hangen hun inzet aan de wilgen.

Zeker geldt dat voor de programma's:

sociaal

ruimte

bestuur, dienstverlening en veiligheid

Het vierde programma 'financiën' biedt kansen. Belangrijk is wel dat burgers beseffen dat ze geen boekhouders of accountants hoeven te zijn om gemeentelijke financiën te kunnen beoordelen. Gewoon gezond verstand gebruiken. Net als het huishoudinkomen letten op inkomsten en uitgaven en niet vergeten de risico's.

Maar goed. Geconstateerd is dat de gangbare burgerinvloed al enige tijd aantoonbaar tenietgedaan wordt.

Daar zijn op het grondgebied van de gemeente een groot aantal voorbeelden van zoals de in tijd en in middelen begrensde (deel)activiteiten (anders gezegd: ruimtelijke projecten) in Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht, Amstel Business Park Zuid, Entrada, De Nieuwe Kern, De Ronde Hoep enzovoorts.

Deze hiervoor genoemde voorbeelden van activiteiten op het grondgebied van de gemeente zijn bijna zonder uitzondering op hoofdlijnen eerder vastgesteld in de boezems van regionale samenwerkingsverbanden en niet-vrijblijvende praatorganen.

Aan alles wat daar besproken en besloten is houdt het College van B&W zich vast, ook al is het democratische gehalte zeer aanvechtbaar (De Stadsregio is niet voor niets opgeheven).

Tijdens commissie- en raadsvergaderingen komt het dan ook regelmatig voor dat lokale volksvertegenwoordig(st)ers zich inzake die ruimtelijk voorgenomen activiteiten door het College 'overvallen' voelen immers zij weten niet.

Echter de middelen (lees: geld) voor die activiteiten zijn beperkt. Dus als (meerdere) leden van de lokale politiek al niet weten wat er in hogere overlegorganen betreffende bepaalde ruimtelijke activiteiten op grondgebied van Ouder-Amstel reeds is besloten hoe moeten zij het budgetrecht dan toepassen.

Burgerparticipatie financiën is bedoeld als handreiking aan de Gemeenteraad.

advertentie
advertentie