Verzet van een omwonende van de huidige windmolen
Verzet van een omwonende van de huidige windmolen Marten Hilbrands

VVD: géén windturbines in Ouder-Amstel!

Lokaal Deel je nieuws

Het college van B&W van Ouder-Amstel stelt voor om het gebied rond het knooppunt A2/A9 aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines. De lokale VVD verzet zich tegen de komst van windturbines. Marten Hilbrands (VVD): “Windmolens zorgen voor overlast bij omwonenden en zijn een aantasting van het landschap. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door daken en geluidsschermen langs de A9 vol te leggen met zonnepanelen.” 

Op 27 mei vergadert de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid. Het college van B&W in Ouder-Amstel stelt o.a. voor om het gebied rond het knooppunt A2/A9 aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines en de lussen van knooppunt Holendrecht voor zon. De VVD steunt de ambities om meer duurzame energie op te wekken, maar verzet zich tegen de komst van windturbines. Hilbrands (VVD): “nog meer windturbines in onze gemeente is geen optie. De huidige windturbine aan de Ouderkerkerplas zorgt al voor ongemak en uit diverse onderzoeken blijkt dat windturbines voor grote hinder, overlast en zelfs gezondheidsklachten zorgen door laagfrequent geluid, trillingen, verlichting en slagschaduw.”  

De VVD weet zich gesteund door een grote groep artsen. Zij stellen dat windmolens gezondheidsklachten bij hun patiënten veroorzaken en vragen om minimaal de Duitse norm van minstens 1.500 meter toe te passen voor de afstand tussen woningen en windmolens. De Nederlandse normen zijn veel minder strikt. Hilbrands (VVD): “We mogen niet de gezondheid van onze inwoners op het spel zetten, er is simpelweg geen plaats in onze gemeente voor grote windturbines.” De partij zal daarom een voorstel indienen om geen windturbines in Ouder-Amstel te plaatsen en vragen maatregelen te nemen om te voorkomen dat buurgemeenten nabij onze gemeentegrenzen windturbines gaan plaatsen.  

De VVD zet lokaal liever in op zonne-energie en zal voorstellen om het potentieel van zonne-energie op daken en geluidschermen maximaal te gaan benutten. Daken, ook van privéwoningen, kunnen volgens de partij veel beter benut worden dan nu het geval is. Hilbrands: “Door regelgeving maar ook praktische uitdagingen loont het vaak niet om een heel dak vol te leggen met zonnepanelen terwijl er genoeg ruimte voor is. Wij vinden dat onze gemeente het voortouw moet nemen in het wegnemen van die belemmeringen zodat we meer kunnen halen uit zonne-energie.”  

advertentie
advertentie