15 jun 2021 Centrumplan Ouderkerk
15 jun 2021 Centrumplan Ouderkerk Chris van der Linden

DOSSIER CENTRUMPLAN OUDERKERK

30 mei 2021 om 20:04 Lokaal Deel je nieuws

Op dinsdag 15 juni 2021 spreekt de raad van Ouder-Amstel tijdens de Commissie Grote Projecten over het Centrumplan Ouderkerk. Zeker voor Ouderkerkers maar ook voor de commissieleden een zeer belangrijk moment van overleg. Gelukkig kan er voordat de behandeling van het dossier begint ingesproken worden.

Duidelijk moet zijn dat het dossier Centrumplan Ouderkerk een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de volksvertegenwoordiging legt. Hieronder volgt samengevat het voorstel van het college aan de raad:

Stel vast schetsontwerp van Delva (= schetsontwerp) voor het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing.

Stel vast schetsontwerp onder voorwaarde pas op een later moment uitwerken van de ruimtelijke kaders Dorpsstraat en Haventje. Alsdan worden investeringen gedaan op het moment dat de financiële middelen voor Dorpsstraat en Haventje beschikbaar zijn.

Werk uit passende burgerparticipatie binnen de coproductie waarin kaders, rolverdeling, tijdsplanning, budget et cetera zijn opgenomen voordat met activiteiten van het voorlopig ontwerp te starten.

Werk uit schetsontwerp in voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing.

Werk uit Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord als mogelijke locatie(s) lang parkeren.

Onderzoek en werk uit voor € 40.000 onderdelen van het schetsontwerp betreffende:

- voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing

- uitbreiding lang parkeerlocaties Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord.

Onderzoek

1. Mogelijkheden van verkoop van

- kavel 4331, dit is grond Achter het Kampje met bestemming wonen en

- kavel 4060, dit is grond Kerkstraat 42 met bestemming verkeer

2. Mogelijke opbrengsten ervan toe te kunnen voegen aan de nodige financiële middelen.

Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Graskeienveld.

Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Schapenweitje.

Doe onderzoek naar mogelijkheden van financiële dekking voor uitvoering eerste fase.

Duivendrecht, 30 mei 2021

Chris van der Linden

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie