De Gemeenteraad beslist over Centrumplan
De Gemeenteraad beslist over Centrumplan Chris van der Linden

PROJECT CENTRUMPLAN OUDERKERK

8 juni 2021 om 15:15 Lokaal Deel je nieuws

De brief ‘Overwegingen bij ontwikkelingen Centrumplan’ van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer (werkgroep) op de digitale editie van Weekblad voor Ouder-Amstel, doet jammer genoeg ietwat afbreuk aan het doel van Project Centrumplan Ouderkerk (centrumplan) en de wijze waarop dit project al enige jaren loopt.

Zo kan iedereen weten dat het nemen van (deel)besluiten over het centrumplan het primaat van de Gemeenteraad is. Daar valt niet aan te tornen.

Omdat de werkgroep hier eigenlijk niets over zegt blijven verwachtingen te hoog gespannen. Invloed van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen op het centrumplan reikt echter niet verder dan meedoen, meedenken en meepraten met andere woorden coproductie. Het is wel de hoogste trede van burgerparticipatie. Voor het centrumplan resulteert deze participatie in een klankbordgroep/kerngroep.

Ongerust vraagt de werkgroep zich af of het terecht is dat over het centrumplan een eerste besluitvorming in de Gemeenteraad binnen bereik ligt daar te maken keuzes zo gevoelig liggen en verstrekkend zijn. Terecht wijst de werkgroep erop dat het centrumplan in de Gemeenteraad geen onderwerp mag zijn met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen.

Echter, die zogenoemde eerste besluitvorming is het primaat van de Gemeenteraad. De goegemeente zal het gaan meemaken in de wetenschap dat de reeks van voorstellen het resultaat zijn van coproductie.

Vreemd is dat de werkgroep, als succesvol aanjager van burgerparticipatie in Ouderkerk en Waver, op dit moment in haar brief de indruk wekt bang te zijn dat de Gemeenteraad voor de komende decennia reeds besluiten gaat nemen over ruimtelijke inrichtingen van het centrumplan.

Verstandig zijn de woorden over verstrekkende keuzes op financieel, verkeerstechnisch, ruimtelijk en functioneel gebied. Desalniettemin is er even zo vaak sprake van doordraven.

Een en ander betekent standpuntbepaling van de werkgroep om de rem te zetten op het langzaam maar zeker doorontwikkelen van het centrumplan waarmee het proces van coproductie niet is gediend. Er zijn namelijk niet te ontlopen momenten om duidelijke en haalbare politieke beslissingen te nemen.

Het tijdstip is daar dat de Gemeenteraad op dinsdag 15 juni ‘21 doortastend handelt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie