Verkeersdruk nu al groot en zal in de toekomst na realisatie de Nieuwe Kern alleen maar toenemen!

Lokaal Deel je nieuws

Nu de structuurvisie aan de orde is vraagt Ouder-Amstel Anders zich af wat voor gevolgen heeft dit voor de verkeersdruk in het gehele gebied rondom de Arena. Immers wij maken ons al jaren zorgen hoe de uitstroom van het evenementen verkeer inclusief de supporters uitloop van de Arena beter kan worden georganiseerd. Kijkend welke ontwikkelingen er in het gehele gebied nog te verwachten zijn worden de zorgen alleen maar groter.

We krijgen de bouw van 5000 woningen in de Nieuwe Kern, de Smart Mobility Hub met 2300 parkeerplaatsen en mogelijk de busterminal. Daarnaast is er ook het risico van parkeren van evenementen verkeer in de woonwijk de Nieuwe Kern wat een punt van aandacht kan worden.  Wij hebben na de commissievergadering gesproken met de operationeel Directeur en de Manager mobiliteit voor alle Evenementen van de Johan Cruijf Arena. Deze zijn met ons van mening dat dit zorgvuldig nader moet worden onderzocht. Inmiddels zijn er meerdere partijen in de Gemeente Ouder-Amstel die zich hier over buigen en is het niet uitgesloten dat de handen in een gaan voor een motie tijdens de Raadsvergadering

Heeft u vragen kunt u mailen Jan.Koek@ouder-amstel.nl

advertentie
advertentie