Een geslaagd ontwerp dat de wensen van de Ideeënmarkt verwezenlijkt

Lokaal Deel je nieuws

Levendig en groen, auto te gast, ruimte voor de kermis en andere evenementen en verbinding met dorpshistorie.

Het is eindelijk zover: het Voorlopig Ontwerp voor ’t Kampje is gereed en in te zien op www.samenmakenweouder-amstel.nl. Als inwoners die al sinds 2019 nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrumplan zijn wij trots op het resultaat. Er is de afgelopen 2,5 jaar hard aan gewerkt door veel belanghebbenden in ‘coproductie’. Het nieuwe ontwerp voor ’t Kampje is een grote verbetering ten opzichte van de huidige inrichting: het biedt veel kansen voor het dorp en voor ondernemers.

Het ontwerp van landschapsarchitectenbureau Delva realiseert de wensen en ambities die op de Ideeënmarkt op 20 september 2020 zijn opgehaald en vastgelegd in het Ambitiedocument en Spijkers met Koppen: een mooie groene en levendige verblijfsplek, autoluw, met ruimte voor de kermis en andere evenementen, die recht doet aan de omliggende historische ruimtes en gebouwen.

Het ontwerp beoogt om een veilige omgeving te realiseren waarin de auto te gast is: een wens van de inwoners van Ouderkerk. Er blijft daarbij ruimte op ’t Kampje voor 43 parkeerplekken voor kort en middellang parkeren, voor laden en lossen en voor twee vaste plekken voor standhouders (nu vis, loempia’s en poffertjes). Ook de ondernemers op ’t Kampje blijven per auto bereikbaar, in twee richtingen.

Het ontwerp is er verder op gericht om de verkeersdoorstroming op ’t Kampje overzichtelijk en voorspelbaar te maken, waarbij het de nadrukkelijke aanbeveling van Delva en verkeersdeskundigen is om vanaf de Kerkbrug naar de Dorpsstraat éénrichtingsverkeer in te voeren.

Wij als vertegenwoordigers namens de inwoners ondersteunen dit van harte: éénrichtingsverkeer tussen de Kerkbrug tot het Vegahuis komt het meest tegemoet aan de wensen van de inwoners. Het maakt van ’t Kampje een prettige plek om veilig te wandelen, te fietsen en te verblijven, ook voor spelende kinderen.

Op 10 februari as. wordt het Voorlopig Ontwerp besproken in de raadscommissie en op 17 februari as. volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Wij zijn enthousiast over het Voorlopig Ontwerp en blijven de besluitvorming volgen. En u? Maak ook uw mening kenbaar op www.samenmakenweouder-amstel.nl.

Toets-en Adviesteam

Joke Alink

Jo Blom

Peter Coevert

Erna Foekema

Amke Homan

Robbert Mahler

Annette Neervoort

Bart Wesseling

advertentie
advertentie