Eigen risico breekt menig chronisch zieke
Eigen risico breekt menig chronisch zieke Chris van der Linden

CHRONISCHE ZIEKEN

Lokaal Deel je nieuws

Naar aanleiding van het minimabeleid Ouder-Amstel kom ik op de vragen die Rene van der Mark reeds begin 2020 aan zittend college en raad over het minima beleid en tegemoetkoming in kosten van chronische zieken in de gemeente stelde.

Zelf behoor ik ook tot de vele chronisch zieken in Ouder-Amstel.

Maar goed. Rene stelde al in maart ‘20 vier belangrijke vragen.

Zijn insteek op JAMM FM luidde:

Het rijk stelde 268 miljoen euro beschikbaar en liet dit verdelen naar ratio over alle gemeenten, speciaal bedoeld om chronisch zieken te helpen bij het betalen van hun zorgpremie. Omliggende gemeenten hanteren een hogere inkomensgrens of houden rekening met de hogere lasten welke deze groep draagt. De gemeente Ouder-Amstel stelt geen geld te hebben voor deze groep mensen en laat deze mensen volgens Rene in de kou staan.

Rene heeft sindsdien onderstaande vier vragen uitstaan bij het college van wethouders:

1. Waar is het geld gebleven welke was bedoeld om chronisch zieken te compenseren in hun eigen risico als bedoeld door dit kabinet ?

2. Als dit geld is uitgegeven, hoeveel was het en welke gerechtigden hebben hier gebruik van gemaakt ? Wat was de criteria om deze personen te compenseren ?

3. Wat is het verschil tussen een pensioengerechtigde en een chronisch zieke, welke voor 100% is afgekeurd in het beleid ? De pensioengerechtigde mag namelijk een aanzienlijk hoger bedrag aan inkomen hebben (ongeveer 140%) om in aanmerking te komen voor aanvullende bijstand. Een chronisch zieke kan, net als een pensioengerechtgde, zijn inkomen niet verruimen door loon uit arbeid. Althans, dat is het idee ?

4. Iemand met 100% bijstand houd netto meer over dan iemand met 138% van het minimum. Hoe worden personen geholpen die boven de inkomensgrens zitten ? De gemeente stelt dit te gaan bespreken en te onderzoeken door te kijken of chronisch zieken inderdaad hogere kosten dragen dan gezonde mensen. 

Mijn vraag aan B & W is of Rene op zijn vragen antwoord heeft gekregen en zo ja mogen de chronisch zieken in Ouder-Amstel hiervan ook op de hoogte gesteld worden. Zo nee dan kan ik Rene niet anders dan gelijk geven in zijn reactie in het Parool van 4 juni 2022 want het is een zeer belangrijk item waar de stichting ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’ aandacht voor vraagt. Zeker nu het college van Ouder-Amstel gigantisch wil/gaat bezuinigen op het sociaal domein.

Duivendrecht, 16 juni 2022 om 19.22 uur

Chris van der Linden   

advertentie
advertentie