Aan de overzijde van NS Duivendrecht een Touringcar Terminal ?
Aan de overzijde van NS Duivendrecht een Touringcar Terminal ? Chris van der Linden

Collegebevoegdheid DNK O-A ?

Lokaal Deel je nieuws

Wanneer een TIJDELIJKE voorziening, de Internationale Touringcar Terminal (ITT) in Duivendrecht aan de orde is besluit het College op grond van bevoegdheid hieraan uitvoering te geven. De Raad staat na dit Collegebesluit niet buitenspel want de Raad kan weigeren een VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB) af te geven.

Donderdagavond 23 juni ‘22 beslist de Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling (Cie RenG) geen VVGB af te geven want zij is tegen het Collegebesluit om ITT als TIJDELIJKE deelvoorziening in de Smart Mobility Hub (SMH) te vestigen. Vervolgens besluit de Cie RenG unaniem het onderwerp van de agenda te halen. Er volgt eerst een (openbare?) technische sessie. Wat daarna volgt ... ?

Tijdens overleg legt de fractievoorzitter VVD het fundament voor de eensgezinde opstelling in de Cie RenG. Opvallend daarbij is dat zijn partijgenoot, de nieuwe portefeuilehouder in het nieuwe college, van hem geen enkele rugdekking krijgt.

Het fundament van de fractievoorzitter VVD samengevat:

Uitdrukkelijk stel ik hier ter discussie dat de wethouder aangeeft dat het College met het plan om de TIJDELIJKE ITT in de SMH te vestigen heeft ingestemd en dat Amsterdam daarvan ook uitging. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat we uit moeten gaan van de bevoegdheid van het College en niet die van de Raad. Deze TIJDELIJKE voorziening betrof nabij station Duivendrecht en niet de locatie SMH. U heeft het dus over een andere locatie dan nabij station Duivendrecht. Ten tweede vraag ik me toch af door wie ik nou verkeerd wordt voorgelicht. Sowieso voel ik me verkeerd voorgelicht door de vorige wethouder want bij programma’s SMH is dit punt niet aan de orde geweest. Toen werd niet gesproken over er moet een ITT komen om die SMH waar te maken. Nu is dat ineens een harde randvoorwaarde. Ik begrijp daar objectief niets van. Eigenlijk wordt gewoon gezegd als u niet voor de ITT in SMH bent dan komt die SMH er niet en DAN KOMT DE NIEUWE KERN er ook niet. Dit voelt totaal niet goed. Vrij van last en ruggespraak debatteren kan op deze manier niet. Alle feiten moeten nu op tafel komen. De wethouder presenteert het punt als dat de feiten allang bekend waren. Nou, de feiten zijn niet allang bekend. Ik vind het een koppelverkoop die hier niet past.

Wie zorgt er nou voor dat de situatie anders is ?

Zijn we hier verkeerd voorgelicht vanuit onze eigen organisatie ?

Is dit een nieuw argument dat Amsterdam gebruikt om de ITT er door te drukken ? 

27 juni ’22

Chris vd Linden

advertentie
advertentie