Het schatkist(treasury)beleid Ouder-Amstel wordt hier besproken
Het schatkist(treasury)beleid Ouder-Amstel wordt hier besproken Chris van der Linden

Schatkist(treasury beleid Ouder-Amstel

24 januari 2023 om 16:30 Lokaal Deel je nieuws

Uitgangspunt voor het schatkistbeleid Ouder-Amstel is beheer waarbij zoveel mogelijk wordt gefinancierd met eigen vermogen stelt het college in de programmabegroting 2023 - 2026:

“Voor het begrotingsjaar 2023 verwachten we voor het eerst een langlopende lening van 10 miljoen af te sluiten om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. In 2024 en in 2026 verwachten we dat er mede door investeringen in scholen, een extra financieringsbehoefte ontstaat van 15 miljoen respectievel?k 12 miljoen waarin we middels het afsluiten van nieuwe langlopende leningen kunnen voorzien. De hiermee samenhangende financieringslasten z?n opgenomen in de begroting waarb? we gerekend hebben met een rentepercentage van 2,5%.”

Deze miljoenen opgeteld is er aan het eind van de bestuursperiode van het zittende college dus sprake van 10 + 15 + 12 = 37 miljoen aan leningen. Het daarbij horende rentepercentage is 2,5%.

Een financieringslast op de begroting van vele, vele tonnen aan euro’s.

Als zulk een schatkistbeleid als HAMERSTUK wordt afgedaan zonder dat de Gemeenteraad hierover heeft kunnen debatteren dan deugt het proces niet. Het gaat hier dus niet over de inhoud van het schatkistbeleid. 

Is het voorliggende document schatkistbeleid soms het werk van een niet bekende commissie ?

Opschorten dit HAMERSTUK en eerst op een zorgvuldige manier door de raad laten behandelen.

Chris van der Linden

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie