Entree NS Duivendrecht via trap Rijksstraatweg
Entree NS Duivendrecht via trap Rijksstraatweg Chris van der Linden

Bloedeloze projecten participatie O-A

18 maart 2023 om 16:37 Lokaal Deel je nieuws

Terugkijkend naar de start van ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ kunt u zich misschien nog wel herinneren de belofte dat in het kader van participatie burgers meer handreikingen zouden krijgen om makkelijker inzicht te krijgen in de in- en uitgaande geldstromen bij de gemeente. Daartoe is een app (= programma) gestart en voorts zouden er meerdere participatieprojecten van start gaan.   

Om te beginnen met de app. 

Tik in het zoekvenster van uw computer: ‘Financieel portaal Ouder-Amstel’. Via dit portaal kunt u de kadernota’s, programmabegrotingen, rapportages van het bestuur, nieuwsbrieven en jaarrekeningen van Ouder-Amstel raadplegen. Of u met deze app meer inzicht krijgt dan ..... is natuurlijk aan u.

En nu over naar de start en ontwikkeling(en) van de participatieprojecten. Waarbij aangetekend moet worden dat de projecten niet verlopen zoals gepland was als gevolg van:

- Inzet van de projectleider bij participatie op verschillende beleidsterreinen waardoor minder           capaciteit kan worden besteed aan vastgestelde projecten 

- Onvoldoende capaciteit beschikbaar vanuit Duo Plus 

- Langere doorlooptijd van participatietrajecten en projecten 

- Andere prioriteiten bij de projectleider  

Uit de evaluatie enkele projecten.

Projecten, die in verschillende coalities vanaf 2016 min of meer zijn vastgelopen en geen hernieuwde start hebben meegemaakt. Dit zijn belangrijke projecten in het kader van ‘Samen maken we Ouder-Amstel’, onder andere bedoeld om binnen de gemeente een echte (werk)cultuurverandering te bewerkstelligen en om die reden gericht is op alle leden van het college van burgemeester & wethouders, ambtenaren, inwoners en andere belanghebbenden 

1. Project: ‘Toegankelijk en inzichtelijk maken financiën’

Is gerealiseerd in de vorm van een begrotingsprogramma op uw computer. Of dit programma voldoet, aan een behoefte, zo stelt de evaluatie-schrijver, is moeilijk te bepalen. Er wordt hier een vervolg aan gegeven. Op welke wijze wordt nog bekeken. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke tool binnen Duo+. We blijven kijken hoe we hier in kunnen verbeteren.  

2. Project: ‘Contactpersoon inwonersinitiatieven’ 

Resultaat is een fundament voor participatie maar dit dient nog verder uitgebouwd te worden. De contactpersoon (logische vraag: is dit de projectleider?) functioneert voornamelijk binnen de organisatie en fungeert als vraagbaak voor beleidsparticipatie, inwonersinitiatieven en is projecttrekker van projecten binnen de visie veranderende samenleving. De contactpersoon is bij inwonersinitiatieven betrokken (geweest). 

3. Project: Loslaten

Hier is nog helemaal geen uitvoering aan gegeven. Dit thema moet gekoppeld worden aan ..... om er inhoud aan te kunnen geven. Onderzocht wordt de mogelijkheid om dit te combineren met een workshop voor de raad, die er voor zover bekend nog niet is geweest want dit loslaten neemt meer voorbereidingstijd in beslag dan was gedacht. 

Chris van der Linden

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie