Anders werken en anders besturen
Anders werken en anders besturen Chris van der Linden

Agendacommissie Ouder-Amstel

29 maart 2023 om 13:40 Lokaal Deel je nieuws

In Ouder-Amstel wachten er op politiek bestuurlijk niveau onderwerpen zoals toekomstige inrichting, onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte en de erbij horende kosten op bespreking. Deze kwesties dulden geen enkel uitstel. Dat is maar al te goed bekend bij de agendacommissie waarvan de leden kennelijk niet door dezelfde deur kunnen.

Uiterst pijnlijk op dit moment is de door de griffier verwachte overlegtijd op donderdag 30 maart 2023. Slechts een goed uur is gereserveerd. Daar komt bij dat de agenda, woensdag de 29e om 13.40 uur, nog steeds stukken ontbeert. En wie moet daarop aangesproken worden? Juist, de agendacommissie.

Zo komt het dat nog niet bestaand omgevingsbeleid Ouder-Amstel, toegesneden op de openbare ruimte Ouder-Amstel, al jaren terug gestart is wat begint in 2015 met de startnotitie “Samen maken we Ouder-Amstel”.

Hierna volgen meerdere beheerplannen. Deze geven uitdrukking aan een sinds 2019 geheel nieuw beheersysteem in de openbare ruimte van Ouder-Amstel. Daarbij dient een uitgewerkte leidraad als handvat om ambtenaren anders te laten werken. En politieke bestuurders anders te laten besturen en te laten uitvoeren.

Helaas is er kort nadien tijdens een commissieoverleg slechts 1 partij, de PvdA, die de betekenis van dit nieuwe systeem voor 100% begrijpt en daarom van de andere partijen indringend vraagt om gefocust op dit nieuwe systeem te debatteren. En niet de besprekingstijd over dit onderwerp te vullen met vragen over fietspaden, speelplekken et cetera. Weliswaar is het fijn dat later in de raad het nieuwe systeem unaniem is aangenomen maar of de volksvertegenwoordig(st)ers de eerdere inbreng van de PvdA opgepakt hebben blijft in het ongewisse.

De ontwikkeling van het nieuwe systeem leidde logischerwijze enkele jaren later tot een allesomvattend beleidsplan openbare ruimte. Dit plan voegt zich heel makkelijk naar de bedoelingen van de omgevingswet per 1 januari 2024 wat onder meer inhoudt: Ouder-Amstel maak allereerst een omgevingsvisie en omgevingsplan. Nou ja, heel veel gedachtengoed ligt er in Ouder-Amstel al op de plank dus veeg deze als puzzelstukjes bij elkaar en ga, op de jaren terug al ingeslagen weg, voort.

En, leden van de agendacommissie, houd op met ruziemaken, stel voor de maanden april, mei en juni 2023 gevulde agenda’s op en laat zien dat u echt uw kiezers vertegenwoordigt.

Chris van der Linden   

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie