Coalitie breekt akkoord open: extra inzet armoedebestrijding en lastenverlaging

Overig Deel je nieuws

Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks hebben het coalitieakkoord opengebroken. Bezuinigen op armoedebeleid en stijging van de lokale lasten is onder deze omstandigheden voor de partijen niet te verantwoorden.   

Toen in het voorjaar het coalitieakkoord werd gesloten stond de gemeente er financieel niet goed voor. Dat komt onder andere doordat de gemeente veel extra kosten moet maken voor taken die vanuit het Rijk aan de gemeente zijn overgedragen waar op dat moment te weinig budget voor beschikbaar werd gesteld. 

Inmiddels is de situatie flink veranderd. Aan de ene kant is de financiële situatie van de gemeente iets rooskleuriger doordat het kabinet toch over de brug is gekomen met extra geld voor de komende 3 jaar, waardoor er iets meer speelruimte is gekomen in de financiële situatie van de gemeente. Aan de andere kant maken de partijen zich grote zorgen over de stijgende lasten voor de inwoners door de inflatie en gestegen energiekosten. Dit was aanleiding voor de partijen om nog voor het college de begroting voor volgend jaar heeft opgesteld in te grijpen en het coalitieakkoord aan te passen. 

José Gerards (OAA): “Het college voert natuurlijk de opdracht uit het coalitieakkoord uit. Maar wij blijven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en daarbij is de situatie rondom de energieproblematiek voor inwoners én ondernemers een groot aandachtspunt. Gelukkig is de financiële situatie nu iets beter waardoor we andere keuzes kunnen maken”.  

Frans Slats (VVD): “We willen graag de lokale lasten zo laag mogelijk houden in deze lastige tijden. Daarom hebben we het college gevraagd om de in het coalitieakkoord opgenomen verhoging van de lokale belastingen te beperken en zodra de financiële ruimte er is deze terug te draaien. Dat lijkt vanaf 2024 te kunnen”.  

Femke Soppe (GroenLinks): “Deze financiële crisis raakt iedereen maar vaak hebben mensen met een kleine portemonnee de kachel al een graadje lager staan en voelen juist zij de klap het hardst. We vinden het dus op dit moment onverantwoordelijk om deze groep ook de dupe te laten worden van bezuinigingen van de gemeente. We zijn dus blij dat we deze bezuinigingen van tafel hebben kunnen vegen.” 

Twee weken geleden gaf het college op vragen van de partijen aan extra maatregelen te nemen om armoede te bestrijden. Zo wordt de ondersteuning die er al is extra onder de aandacht gebracht en wordt er extra ingezet op het versneld isoleren van woningen om zo de stijging van de energiekosten te beperken.  

Dat is wat OAA, VVD en GroenLinks betreft dus niet genoeg. Concreet stellen de partijen voor om de bezuinigingen op het armoedebeleid terug te draaien, net als een deel van de geplande structurele stijging van de OZB.  

advertentie
advertentie