Afvalnomade
Afvalnomade Stichting Vrienden van Duivendrecht

Drechtje spreekt... De diftar evaluatie is er, wat vindt u ervan?

Overig Deel je nieuws

Allereerst complimenten dat zo snel na het inspreken door de Vrienden van Duivendrecht en Ouderkerk de diftar evaluatie op 15 november ‘ 22 tijdens de raadscommissievergadering ter bespreking geagendeerd stond.

Wat wij alleen bijzonder vinden, is dat de informatie bij de evaluatie onderwerpen inzameling en de financiën zeer gedetailleerd zijn opgenomen. En dat cijfers bij beleving en overlast ontbreken. 

Vindt u dit ook niet vreemd? 

Daarom zijn wij ook zo blij met de alerte vragen van Ouder-Amstel Anders. Die hebben namelijk met beleving en overlast te maken. Terecht vraagt deze partij of de wethouder een enquête bij inwoners heeft gehouden, wat ze van de afvalinzameling vinden. Het antwoord is dat de evaluatie is opgesteld volgens de door de raad vastgestelde memo. In de memo stond geen enquête. Die heeft dus ook niet plaatsgevonden. Hun volgende vraag ging over het aantal bijplaatsingen. Het antwoord: inzamelaar heeft geen meldingen van bijplaatsingen gedaan omdat bijplaatsingen al weg zijn gehaald als de inzamelaar komt. 

Wat vindt u van dit antwoord? 

Wij inwoners willen weten hoeveel meldingen er zijn gedaan over het aantal bijplaatsingen, ratten, klachten, meldingen inwoners, van de eigen organisatie en van BOA’s en toezichthouders.

Ook vroeg Ouder-Amstel-Anders om meer duidelijkheid over ’t pasjessysteem. Het antwoord was dat de vraagstelling niet helder is en welke onduidelijkheid er bedoeld werd. 

Vindt u dit ook niet ontwijkend? 

Wij denken dat het antwoord op de laatste vraag het resultaat van de pasklik opbrengst is: in het eerste half jaar van 2022 is dat € 50.000 minder dan begroot. Ofwel 100.000 klepkliks te weinig. De diftar paradox is volgens ons al begonnen. Omdat er te weinig afval wordt aangeboden, men scheidt gewoon te goed, is het vaste tarief van de afvalstofheffing in de begroting 2023 al verhoogd van €257 naar €280 per jaar. Dat is een verhoging van bijna 10% per jaar! En dan nog de tikken, die brengen ook te weinig op. Pas in december wordt besloten over ’t kliktarief per klepopening. 


Wat is onze conclusie? 

De gemeente vindt dat de inwoners het goed doen met de afvalinzameling. Wat inwoners ervan vinden lijkt niet belangrijk. Wel mogen inwoners er meer voor betalen. Snapt u het nog? 

Oproep aan gemeente
Wees eerlijk naar inwoners en raadsleden en geef hen ook informatie over beleving en overlast. En vraag wat inwoners van het pasjessysteem en de verhoogde kosten vinden.

advertentie
advertentie