De plek waar nu de A9 ligt, was in tot ver in de Middeleeuwen een moerassig veengebied. Tot ongeveer 1050 werd dit gebied niet of nauwelijks bewoond. De bodem was te drassig voor intensieve landbouw. Spectaculaire archeologische vondsten uit de Romeinse tijd of de verre oudheid zijn hier dan ook niet te verwachten. Vondsten van objecten of restanten van bebouwing die vanaf de 11e eeuw dateren, ...