Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden om goede integratie in de maatschappij mogelijk te maken. Het huisvesten van vergunninghouders is in deze regio echter lastig vanwege de grote druk op de woningmarkt. Doordat de IND opgelopen achterstanden aan het wegwerken is, is de verwachting dat landelijke taakstelling oploopt van 12.000 in 2020 naar 27....