Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden om goede integratie in de maatschappij mogelijk te maken. Grotere gemeenten moeten daarbij meer asielzoekers onderdak bieden dan kleinere. In deze regio is dat lastig vanwege de grote druk op de woningmarkt. De problemen zijn nu toegenomen omdat de taakstelling voor 2021 twee keer zo hoog als in 2020. Dat ko...