Bij de organisatie kwamen in de eerste helft van 2021 niet vaker meldingen binnen over acute onveilige situaties. Ook het type geweld dat werd gemeld was eveneens vergelijkbaar met voorgaande jaren. De organisatie zag wel een kleine verschuiving in degene die de melding deed. Het gaat vaker om professionele hulpverleners en burgers en iets minder om meldingen van de politie.