HERPLANT In feite zijn herplantplannen de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Maar gezien de omvang van de kap en de maatschappelijke onrust destijds heeft het college toen besloten het herplantplan ook aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring, om “helder te maken welke bomen er komen en wat overblijft aan financiële compensatie.” Aldus verantw...