In de regio liggen al verschillende stadswarmtenetten, maar de warmte die hiervoor benut wordt is afkomstig van fossiele bronnen. Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de diepe ondergrond. Bij aardwarmte wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Dit warme water wordt vervolgens gebruikt om via een warmtewisselaar leidingwater te verwarmen. Het opgewarmde leidingwate...