Volgens het waterschap kan niet volstaan worden met alleen technische maatregelen omdat de maatschappelijke kosten daarvan te hoog worden en het effect onvoldoende is. ‘Samen moeten overheden, maatschappelijke partners en bewoners zorgen voor inrichting van het gebied op een manier die beter bestand is tegen de verwachte klimaatverandering,’ aldus het waterschap in het ontwerp-Waterbeheerprogra...