Stichting Beschermers Amstelland komt op voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk agrarisch gebied met grote natuurwaarden. Daarin kan volgens de Beschermers met respect voor het landschap, de natuur en de cultuurhistorie worden geboerd en gerecreëerd. De plannen die het stadsbestuur heeft voor de kop van de Amstelscheg passen daar volgens de organisatie echter niet in.